Aposta, Sccl

Aposta, Sccl

Sobre el centro

El centre Aposta ofereix formació referent a desenvolupament societari, marquèting i comercial, finances i fiscalitat, i tot allò relacionat amb el desenvolupament de persones i empreses. El seu objectiu és impulsar i garantir el cooperativisme per tal d’assegurar una bona posició al mercat de l’empresea en qüestió.

Al 2001 un grup de 20 cooperatives i la comissió de formació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya es reuniren per conformar el que avui es coneix com Aposta, Escola de Cooperativisme. Alguns dels seus principis són la societat cooperativa, el coneixement, l’emprendedor col•lectiu, la diversitat cultural i tot allò que fomenti el creixement correcte d’una empresa. Tenen la convicció que la formació cooperativa afavoreix el desenvolupament de l’organització, el canvi en la persona i per extensió en la societat. En aquest cas, la Cooperativa és una inversió estratègica de futur, on la persona esdevé transformadora i coneixedora del seu lloc de treball, de la seva organització, i del seu entorn. A més, els participants podran conèixer i transmetre els principis cooperatius alhora que augmenta la seva competència empresarial.