Arquitectura Técnica y Bachelor of Civil Engineering (doble grado)

Universidad de Lleida
En Barcelona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Título propio
  • Barcelona
Descripción

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de qualsevol de les dues universitats (Universitat de Lleida-EPS i VIA University College) d'assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d'èxit els seus futurs reptes laborals. Amb aquesta doble titulació els estudiants d'ambdues universitats tindran l'oportunitat d'estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l'altra universitat i rebre un títol d'ambdues institucions.
És conegut que els àmbits laborals dels Civil Engineers (Enginyers Civils) i dels Arquitectes Tècnics són diferents; mentre que els Enginyers Civils s’orienten més cap al desenvolupament de projectes vinculats a infraestructures i grans obres, els Arquitectes Tècnics es centren més aviat cap a l’edificació i petites obres associades al procés d’edificació. Aquest fet però, no treu que les capacitats que necessiten aprendre aquests titulats per a desenvolupar la seva feina siguin molt similars, de manera que es pot verificar que les titulacions que donen accés a aquestes dues professions comparteixen un gran número de competències, i en conseqüència les assignatures que s’imparteixen solen ser molt similars en un gran percentatge de la titulació.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Barcelona
Barcelona, España
Ver mapa

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Arquitectura técnica

Temario

Itineraris a cursar

La Doble Titulació distingeix dos itineraris diferents en funció de si el candidat encara no ha finalitzat els seus estudis en la institució d’origen o bé si el candidat ja s’ha graduat en la institució d’origen.


ESTUDIANTS ACTUALS (a través de programa de mobilitat)
1. De VIA UC a UdL. Estudiants d'Enginyeria Civil

Per tal d’obtenir el grau espanyol d’Arquitectura Tècnica de la UdL, l’estudiant de VIA UC ha de completar el següent paquet de d’intercanvi de la UdL:

  • 30 ECTS (5 assignatures de 6 ECTS).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa (si no s’han fet a VIA UC).
  • 15 ECTS de projecte final a la UdL.

Si una vegada acabada l’estada a la UdL, l’estudiant encara no té els 240 ECTS, no podrà obtenir el títol de la UdL. A tal efecte, l’estudiant haurà de cursar els crèdits que li resten fins 240 ECTS a VIA UC.

Si l’estudiant ve a través del programa Erasmus, no haurà de pagar cap cost referent a la matriculació a la UdL.

2. De UdL a VIA UC. Estudiants d'Arquitectura Tècnica

Per tal d'obtenir el grau danès d'Enginyeria Civil de VIA UC, l'estudiant de la UdL ha de realitzar obligatòriament tot el currículum acadèmic fixat pel pla d’estudis de la UdL excepte les pràctiques en empresa que les pots fer en qualsevol de les dos institucions i el projecte final de grau, fet que significa una quantitat total de 210 ECTS (225 ECTS si es fan les PTE en la UdL) a cursar en la UdL. En la VIA UC l’estudiant haurà de cursar:

  • 60 ECTS (incloent-hi el projecte final).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa (si no s’han fet en la UdL).

Donat el fet que els estudiants poden venir a través del programa Erasmus, una vegada el projecte estigui acabat i avaluat a la VIA UC, aquest serà reconegut per part de la UdL i també s’obtindrà el grau de la UdL.

El projecte final de grau serà aprovat per ambdues institucions i sempre s’ha de completar al darrer semestre.

Logros de este Centro


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares