Ciencia y Método en Enfermería (Graduado Superior)

URV - Escuela Universitaria de Enfermería

Precio a consultar
¿Quieres hablar gratis con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Título propio
  • Semipresencial
  • Tarragona
Descripción

Objetivo del curso: gestió dels recursos humans i econòmics, l'avaluació de les intervencions i dels programes de salut.
Dirigido a: Profesionals d'infermeria interessats a potenciar els aspectes d'investigació, anàlisi, planificació, direcció i control dels cuidatges i serveis.

Información importante

Certificado de asistencia otorgado por URV - Escuela Universitaria de Enfermería

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Tarragona
Avinguda de Roma, 15, 43005, Tarragona, España
Ver mapa

Temario

CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA
La nostra societat evoluciona constantment i la concepció sobre la salut es modifica de manera contínua.
Les necessitats de salut i les demandes de cuidatges són multiformes, diverses, complexes i augmenten en qualitat.
És per això què la nostra professió ha d�aprofundir en competència, coneixements professionals i incorporar noves formes de treball.
El professional d�infermeria ha de reafirmar les seves capacitats de creativitat, innovació, investigació i esperit crític amb l�objectiu d�anticipar i promoure una oferta per garantir la qualitat de vida, promoure la solidaritat, reduir les desigualtats i potenciar l�autonomia i la professionalitat de la disciplina.


Tipus
graduat superior (2n cicle)
Durada mínima
2 anys
Títol
graduat/da superior en Ciència i Mètode en Infermeria (títol propi)
Crèdits
120 (93 obligatoris, 9 optatius, 12 lliure elecció)
Recomanacions
Profesionals d�infermeria interessats a potenciar els aspectes d�investigació, anàlisi, planificació, direcció i control dels cuidatges i serveis d�infermeria.
Notes i vies d�accés
Tenir finalitzada la diplomatura en Infermeria.


EL NOSTRE ESTUDI: El Graduat Superior en Ciència i Mètode en Infermeria
Amb aquest graduat, l�EU d�Infermeria pretén que els nostres alumnes assoleixin uns objectius formatius que els permetin: Discutir les bases històriques, teòriques i filosòfiques de la ciència de la infermeria.
Capacitar-los per aplicar les tècniques i els mètodes necessaris per exercir la docència en tots els nivells de l�àmbit professional.
Adquirir els coneixements necessaris sobre mètodes i tècniques d�investigació per desenvolupament teòric i pràctic de la ciència de la infermeria.
Capacitar-los per assumir el lideratge que els permeti gestionar els recursos al seu abast i promoure el canvi social de la professió.
Adquirir coneixements científics i tecnològics necessaris per resoldre les noves exigències que la societat demani en matèria de salut.

Les pràctiques
En el segon curs del graduat superior, els alumnes han de desenvolupar, dins de l�assignatura Pràcticum , un treball d�investigació, equivalent a una tesina de fi de carrera.

Els nostres alumnes
Aprofundeixen en els coneixements infermers i es preparen per donar una resposta altament qualificada a la demanda social, cada cop més complexa.
Es capaciten en la gestió dels recursos humans i econòmics, l�avaluació de les intervencions i dels programes de salut, i en l�assumpció i desenvolupament de la investigació i de la docència.

Sortides Professionals
Un cop obtinguda la titulació superior en Infermeria es pot accedir al programa de doble titulació amb la Universitat Hogeschool Zeeland (Holanda) i obtenir, un cop realitzats els complements de formació que el conveni signat estableix, el Bachelor of Nursing (llicenciatura en Infermeria per aquest centre d�ensenyament superior).
La majoria dels nostres alumnes són professionals de la infermeria en actiu i la titulació pretén facilitar la promoció laboral i l�assoliment de llocs de treball amb més responsabilitat.

Información adicional

Alumnos por clase: 50

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares