Col legi Oficial de Podòlegs de Catalunya

Col legi Oficial de Podòlegs de Catalunya

Sobre el centro

El Col•legi Oficial de Podòlegs de Catalunya ofereix diferents activitats formatives per tal de garantir la formació continua dels podòlegs. Aquest centre ofereix una multitud de cursos pels col•legiats, congressos, cursos externs i màsters, amb l’objectiu d’estimular el perfeccionament científic, tècnic i humanístic de la professió dels podòlegs.

El Col•legi Oficial de Podòlegs de Catalunya neix gràcies a l'Associació Catalana de Podòlegs. Per exercir l’especialitat de podòleg a Catalunya és necessari estar col•legiat, per tal de verificar que la persona que realitza aquests serveis té la titulació necessària. Entre els objectius d’aquesta organització hi destaquen els següents: ordenar i vigilar l’exercici de la professió, defensar els interessos professionals dels col•legiats, fomentar les relacions professionals entre els col•legiats i altres professionals, vetllar per l’ètica professional i perquè l’activitat s’adeqüi als interessos dels ciutadans, impedir els casos d’intrusisme professional que afectin a la professió, organitzar activitats que siguin d’interès per als col•legiats, intervenir com a mediador en conflictes entre els col•legiats i oferir formació contínua per aquests.