Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

Sobre el centro

Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

El Conservatori Professional de Música Mestre Feliu ofereix als seus alumnes quatre cursos d’Ensenyança Elemental (segons la L.O.E. (Lley Orgànica d’Educació)), en els quals els alumnes aprendran diferents instruments, llenguatge musical, cor i conjunt, i sis anys d’Ensenyança Professional (també seguint la L.O.E.) dividits en quatre modalitats: piano, guitarra, cant, i tots els demés instruments.

Al 1976 va néixer l’escola de música, la qual es va unir més tard amb el Conservatori de València i de Castelló. És al 1996 quan l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” va proposar canviar-li el nom al Conservatori per Conservatori Professional de Música Mestre Feliu, en honor als seus mèrits.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Cursos destacados

Contrabajo Elemental Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

...Conocimiento de las arcadas básicas y del vibrato como elementos de expresión musical. Estudio de las posiciones. Desarrollo del movimiento horizontal del brazo derecho (cantabile)... Aprende sobre: Música instrumental, Lenguaje musical, Interpretación musical... Ver más

 • Curso
 • Para niños
 • Benicarlo
Añadir al comparador
Ver más

Gratis
Clarinete Elemental Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

...Contenidos CONTENIDOS DE INSTRUMENTO Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la afinación, calidad del sonido y dosificación del aire)... Aprende sobre: Técnica vocal, Valenciano elemental, Interpretación musical... Ver más

 • Curso
 • Para niños
 • Benicarlo
Añadir al comparador
Ver más

Gratis
Flauta Travesera Elemental Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

...tímbricas, etcétera, que están en la base del pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica auditiva vocal e instrumental. Contenidos CONTENIDOS... Aprende sobre: Técnica vocal, Lenguaje musical, Flauta travesera... Ver más

 • Curso
 • Para niños
 • Benicarlo
Añadir al comparador
Ver más

Gratis
Fagot Elemental Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

...tímbricas, etcétera, que están en la base del pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica auditiva vocal e instrumental. Contenidos CONTENIDOS... Aprende sobre: Lenguaje musical, Técnica vocal, Interpretación musical... Ver más

 • Curso
 • Para niños
 • Benicarlo
Añadir al comparador
Ver más

Gratis
Flauta de Pico Elemental Conservatori Professional de Música Mestre Feliu

...propia de las distintas flautas y práctica de las mismas. Práctica de las diferentes articulaciones y ataques. Selección progresiva en cuanto al grado... Aprende sobre: Lenguaje musical, Interpretación musical, Técnica vocal... Ver más

 • Curso
 • Para niños
 • Benicarlo
Añadir al comparador
Ver más

Gratis