ESCOLA SUPERIOR DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

ESCOLA SUPERIOR DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Sobre el centro

L’Escola Superior de Prevenció de Riscs Laborals (ESPRL) t’ofereix estudis relacionats amb el manteniment de la seguretat d’una entitat empresarial i la salut dels seus treballadors. Aquesta activitat formativa té una duració de dos anys acadèmics dedicats a l’aprenentatge de la PRL. Al llarg d’aquesta formació,abastaràs quatre especialitats: la seguretat en el treball,la higiene industrial, l’ergonomia i la psicosociologia.

Aquesta institució formativa, que es troba a Barcelona a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Trevall (INSHT), és fundada el 1999 per la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Aquesta escola disposa de bons equips informàtics i aules i laboratoris totalment equipats. Si tens interès en aconseguir una titulació de qualitat en el camp de la prevenció de riscs laborals, l’ESPRL et suggereix aquesta formació.