Especialista en Banca e Instituciones Financieras

USC - Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
En Santiago de Compostela

3.000 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Postgrado
 • Santiago de compostela
 • 400 horas lectivas
Descripción

Objetivo del curso: Estudo e coñecemento do sector bancario e financeiro e das súas posibilidades de expansión e desenvolvemento. Análise do marco xurídico-institucional no que se desenvolve o sector bancario e financeiro nos distintos ámbitos territoriais e supranacionais. Desenvolvemento da capacidade dos participantes no ámbito do sector bancario e financeiro.
Dirigido a: Licenciatura en Economía e Admón. e Dirección de Empresas, Licenciatura en Dereito, Matemáticas, Ciencias. Diplomados en Estudos ou Ciencias Empresariais. Profesionais do sector financeiro con titulación de diplomados.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Avda. do Burgo das Nacións, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

· Titulación

Título Propio de Especialista, expedido por la USC.

¿Qué aprendes en este curso?

Dirección financiera
Venta de productos bancarios
Técnicas de estudio

Temario

Plan de Estudios:
 1. Fundamentos da Análise e Cálculo Financeiro. Créditos: 2,2
 2. Produtos Financeiros desde o Punto de Vista Comercial. Créditos: 0,8
 3. Análise e Valoración de Inversións. Créditos: 2,5
 4. Planificación Financeira a Curto e Longo Prazo. Créditos: 1
 5. Uso de Ferramentas ERP. Créditos: 1
 6. Estrutura do Sistema Financeiro Español e Europeo. Créditos: 1
 7. Regulacións da Actividade Financeira: Institucións e Políticas Financeiras. Créditos: 1
 8. Mercados de Renda Fixa. Créditos: 2
 9. Mercados de Renda Variable. Créditos: 1
 10. Técnicas de Análise Bolsista e Xestión de Carteiras. Créditos: 2,5
 11. Produtos Derivados e Estruturados. Créditos: 2
 12. Mercados Internacionais. Créditos: 1
 13. Mercadotecnia de Servizos Financeiros e Relacional. Créditos: 2,5
 14. Orientación ao Mercado e Atención ao Cliente. Créditos: 3
 15. Plan de Mercadotecnia de Entidades Financeiras. Créditos: 2,5
 16. Técnicas e Desenvolvemento de Capacidades Comerciais. Créditos: 2,5
 17. Análise Económico-Financeira dos Estados Contables das Entidades Financeiras: a Contabilidade Bancaria. Créditos: 2
 18. Análise Económico-Financeira Empresarial: Aplicacións Informáticas. Créditos: 2,5
 19. Organización das Institucións Financeiras. Créditos: 1
 20. Análise de Riscos e Xestión de Activos e Pasivos: o Risco de Crédito. Créditos: 1,5
 21. Produtos Financeiros Bancarios. Créditos: 1
 22. Dereito Bancario. Créditos: 1
 23. Problemática Fiscal das Operacións Financeiras. Créditos: 2,5
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 01/06/07 al 15/09/07.
 • Plazo Matrícula: del 25/09/07 al 09/10/07.
Proceso de Admisión:
 • Valoración do currículo e entrevista persoal.
Información General:
 • Edición: 2ª.
 • Créditos: 40.
 • Duración: 1 ano académico.
 • Calendario: luns e martes. Sábado (1º cuatrimestre), Mércores (ocasionalmente). Horario: de 16:00 a 21:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 horas.
 • Dirección: Luis Otero González y Javier Rojo Sánchez.
 • Organiza: Departamento de Economía Financeira e Contabilidade.

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: Posibilidad de pago fraccionado.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 5

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares