Experto en Xestión de Residuos Xerados NAS Explotacións Agrogandeiras e NAS Industrias...

USC - Departamento de Cirugía
En Santiago de Compostela

680 
+ IVA
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares

Información importante

  • Postgrado
  • Santiago de compostela
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
San Francisco s/n, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Enxeñaría Agrónoma, Enxeñaría de Montes, Veterinaria, Bioloxía, Química, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Enxeñaría Química, Graduado Superior en Tecnoloxía Ambiental, Enxeñaría Técnica Industrial (especialidade en Química Industrial), Enxeñaría Técnica Agrícola, Enxeñaría Técnica Forestal. Técnicos da administración e de empresas relacionados co sector agrogandeiro e agroindustrial

¿Qué aprendes en este curso?

Gestión ambiental
Ingeniería industrial
Tratamientos de residuos

Temario

Experto en Xestión de Residuos Xerados nas Explotacións Agrogandeiras e nas Industrias Agrarias de Transformación

Obxectivos do curso:

Obxectivos:

- Coñecer os tipos e características dos residuos utilizados nas explotacións agrogandeiras.
- Coñecer as tecnoloxías máis axeitadas para mitigar o impacto ambiental cara unha actividade agrogandeira sostible.

Metodoloxía:

- Curso semipresencial, con clases teóricas e prácticas, e elaboración de traballos de investigación e de aplicación técnica nas materias do curso.

Sistema de selección:

- Expediente académico
- Currículo
- Entrevista persoal, se fose necesaria

Procedemento de Avaliación:

- Avaliación continuada da parte teórica e práctica.
- Elaboración e presentación de traballos de investigación ou de aplicación técnica relacionados cos contidos das materias do curso.

Titorías:

Para os profesores da USC, as titorías poderán ser no despacho de cada un deles no horario que xa teñan establecido. Facilitaranse ademais para as titorías os teléfonos e direcións de correo electrónico de todos os profesores do programa.

Programa:

1. Produción e Caracterización de Residuos Agrogandeiros: Esterco, Purín, Plásticos, Envases, etc.. Créditos: 4
2. Produción e Caracterización de Residuos Agroindustriais: Lodos de Depuradora Láctea, Residuos de Industrias Vitivinícolas, Mataderos, Conserveiras, etc.. Créditos: 2,1
3. Produción e Caracterización de Residuos Alleos ás Explotacións Agropecuarias e Reutilizados en Terreos Agrícolas: Residuos Sólidos Urbáns, Lodos de Depuradora, Algas, etc.. Créditos: 2,1
4. Contaminación Producida por Residuos Agrogandeiros e Agroindustriais.. Créditos: 2,1
5. Técnicas para a Minimización, Valorización e Reutilización dos Residuos Agrogandeiros e Agroindustriais.. Créditos: 5,6
6. Marco Legal sobre a Planificación dos Residuos Agrarios de Galicia.. Créditos: 1,1
7. Prácticas tuteladas en empresas. Créditos:

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: Prazos Pago: 2
Observaciones: Xoves de 17:00 h a 21:00 h. Aulas sen determinar polo momento
Alumnos por clase: 40

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares