Flash I Dreamweaver - Diseño de Paginas Web

Ofibarna

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Barcelona
  • 30 horas lectivas
Descripción

Objetivo del curso: Capacitar a l'alumne per a la programació de pàgines web basades en contingut multimèdia en dues dimensions i interactiu sota llenguatge Flash. Capacitar a l'alumne per a administrar un website amb components interactius Flash. Capacitar a l'alumne per a realitzar animacions interactives o no en Flash

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
BARCELONA
C/ SANTS 63-65, 08014, Barcelona, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

SER TRABAJADOR EN ACTIVO EN CATALUÑA.

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por Ofibarna

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Temario

L’objectiu general d’aquesta acció formativa és que els assistents coneguin i aprenguin a utilitzar Dreamweaver per aplicar-lo en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Familiaritzar-se amb la nomenclatura i lèxic propis del tema
  • Conèixer un editor de pàgines que utilitza HTML dinàmic (DHTML)
  • Treballar amb animacions i disseny vectorial.
  • Optimitzar imatges per incorporar-les a les pàgines web.

EL CURS ES REALITZARÀ A LES NOSTRES AULES

1.

- Diferenciar les parts de l'entorn de treball de Flash

- Diferenciar gràfics vectorials de mapes de bits

- Identificar els panells de l'entorn

- Llegir i visualitzar pel·lícules Flash predefinidas

- Identificar les parts d'un dibuix i la seva edició

- Crear dibuixos mitjançant línies

- Crear dibuixos mitjançant llapis (mà alçada) Pintar dibujos

- Modificar i esborrar dibuixos

- Ajustar dibuixos a entorn de pantalla

- Identificar la relació entre el nombre d'imatges per segon i la grandària del fitxer

- Diferenciar fotogrames clau de fotogrames normals

- Crear fotogrames clau

- Agrupar objectes

- Identificar i diferenciar els dos tipus d'interpolacions existents en Flash

- Crear una interpolació de moviment

- Crear una animació

- Utilitzar el paper ceba

- Exportar l'animació en format swf

- Diferenciar el format fla del format swf i els seus usos

2. Animació a amb Flash MX

- Identificar els tres tipus de capes

- Inserir i esborrar capes

- Moure capes

- Crear guies de moviment

- Assignar objectes a les guies

- Crear màscares

- Identificar i diferenciar els tres tipus de símbols de Flash

- Diferenciar els símbols objecte i els seus símbols instancia

- Modificar automàticament les instàncies a partir de la modificació de l'objecte de la Biblioteca

- Crear i modificar símbols gràfics

- Crear i modificar símbols clip de pel·lícula

- Crear i modificar símbols botó

- Emmagatzemar i esborrar símbols de la Biblioteca associada al fitxer fla de treball

- Reutilitzar els objectes símbols d'altres fitxers .fla

- Compartir biblioteques de símbols

- Utilitzar biblioteques gratuïtes de símbols d'Internet

- Importar un fitxer de so

- Manipular efectes de so i sincronització

- Importar imatges de mapa de bits

- Convertir imatges de mapa de bits en vectorizadas

- Importar fitxers de vídeo

......................................................................................... 14 h

3. Projecte web amb Flash MX

- Estructurar animacions mitjançant Escenes

- Integrar acció en botons

- Publicar una animació en web

- Planificar un lloc web dissenyat en Flash

- Exportar un web en Flash

- Avaluar la gestió de fluís

- Optimitzar l'exportació de la web

- Introduir el concepte de precarga

Dins de cada mòdul s'inclouran activitats pràctiques en les que s'adquiriran els continguts propis de

l'acció.

La distribució dels continguts teòrics i pràctics, a criteri del formador, es podran modificar sempre que

s'adaptin als objectius establerts en l'acció i a la consecució dels mateixos.

…………………………………………………………… 12 hores

- Importar una animació swf

- Protegir una animació swf

- Identificar les conseqüències de l'agrupació en la interpolació

- Identificar i diferenciar els panells d'usuari

- Personalitzar l'entorn Flash

Dibuix i animació básica amb Flash MX...................................................................... 14 hores

Información adicional

Observaciones: El curso se realizarà los lunes, miercoles y viernes
Alumnos por clase: 15
Persona de contacto: Montse Jounou