Ingeniería Agraria y Alimentaria

Universidad de Lleida
En Barcelona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares

Información importante

  • Título propio
  • Barcelona
Descripción

Els estudis de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11, com a continuació dels estudis inicials d'Enginyeria Tècnica Agrícola que s'han vingut impartint des de l'any 1972. Des de la seva implantació, els estudis d'Enginyeria Agrària i Alimentària han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) s'ha pogut aprofitar l’experiència adquirida durant tots aquests anys. De fet, els estudis en Enginyeria Agrària i Alimentària són els iniciadors de l'actual campus de l'ETSEA.

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de la producció agrícola i ramadera, l'enginyeria rural, la gestió del territori, l'agroindústria, l'enginyeria dels espais verds i el paisatgisme.

Els estudiants tenen l'oportunitat de fer pràctiques externes, ja sigui en explotacions i empreses del sector de la producció primària o en indústries agroalimentàries.

La docència és impartida per especialistes en diferents àmbits: producció i protecció vegetal, hortofructicultura, producció animal, genètica i millora de cultius i bestiar, botànica i fisiologia vegetal, ciència del sòl, enginyeria ambiental i del medi rural, enginyeria del reg, enginyeria d'aliments, indústries alimentàries, jardineria i paisatgisme, economia i política agrària, biotecnologia, agricultura i ramaderia de precisió.

Amb una clara vocació pràctica, l'objectiu és la formació de graduats amb les capacitats i competències pròpies de l'Enginyer Tècnic Agrícola.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Barcelona
Barcelona, España
Ver mapa

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Ingeniería agraria
Biología

Temario

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Biologia

Expressió Gràfica

Física I

Matemàtiques I

Química General

Botànica Agrícola i Fisiologia Vegetal

Ciències de la Terra

Física II

Química Orgànica i Bioquímica

Matemàtiques II

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Bases de la Producció Vegetal

Construcció

Economia de l’Empresa

Estadística i Informàtica

Ecologia i Gestió Mediambiental

Bases de la Producció Animal

Economia i Política Agrària

Fonaments de l’Enginyeria Rural

Topografia, SIG i Teledetecció

Especialitats Tercer Curs

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Genètica i Millora Vegetal

Protecció Vegetal

Regs

Alimentació i Millora Animal

Tecnologia de Cultius Herbacis

Cultius Extensius

Hortofructicultura

Producció Avícola

Producció Porcina

Optativa

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Genètica i Millora Vegetal

Protecció Vegetal

Construccions i Instal·lacions

Fructicultura

Horticultura

Cultius Fruiters

Cultius Hortícoles

Jardineria

Regs i Equips Agraris

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Regs

Mecanització Agrària

Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures

Tecnologies de la Producció Animal

Tecnologies de la Producció Vegetal

Agricultura de Precisió, Automàtica i Robòtica

Ampliació de Regs

GPS, MDT i CAD

Instal·lacions i Electrificació Rural

Materials Estructurals

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Anàlisi d'Aliments

Fonaments d'Enginyeria d'Aliments

Indústries Alimentàries

Microbiologia d'Aliments

Tec. Processat d'Aliments d'Origen Vegetal I

Construccions Agroindustrials i Electrificació

Instal·lacions Auxiliars Indústria Alimentària

Enginyeria de Processos Alimentaris I

Tec. Processat d'Aliments d'Origen Animal

Tec. Processat d'Aliments d'Origen Vegetal II

Especialitats Quart Curs

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Maquinària, Const. i Instal·lacions Ramaderes

Producció de Remugants

Pràctiques Integrades

Projectes

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Optativa

Matèria transversal

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Enginyeria i Gestió d'Espais Verds

Planificació Territorial i Paisatgisme

Pràctiques Integrades

Projectes

Gestió Ambiental

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Matèria transversal

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Edificacions i Obres de Terra

Eficiència Energètica i Energies Renovables

Enginyeria Ambiental

Pràctiques Integrades

Projectes

Gestió Ambiental i Avaluació d'Impactes

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Matèria transversal

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Enginyeria de Processos Alimentaris II

Disseny de Plantes de Processat d'Aliments

Pràctiques Integrades

Projectes

Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

Matèria transversal

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Biotecnologia Agrària

Producció Agrícola Ecològica

Crèdits

Assignatures i Guia docent

Agricultura i Ramaderia de Precisió

Producció Ramadera Ecològica

Logros de este Centro


Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares