Inglés

Inicia Formación y Consultoría
Online

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares

Información importante

 • Subvencionado
 • Online
 • 260 horas de estudio
Descripción

Objetivo del curso: Curso de Inglés Tell Me More, en su nivel avanzado.
Dirigido a: Trabajadores del sector de la madera Desempleados

Información importante

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Residentes en Galicia

Temario

Curso de Inglés "Tell Me More", en su nivel avanzado

Módulo I: No aeroporto

 • O posesivo: uso en plural
 • Probabilidade forte con "must"
 • Everybody - Somebody – Nobody

Módulo II: No avión

 • How + adxectivo ou adverbio
 • How long

Módulo III: Na estación

 • May – Might
 • Construción do condicional presente
 • Ausencia de necesidade

Módulo IV: No tren

 • "Always" + presente continuo
 • O futuro con "be" + infinitivo
 • Adxectivos compostos
 • Construción dos nomes compostos

Módulo V: Na aduana

 • For - Since - Ago
 • O artigo definido con los nombres geográficos
 • Nomes e adxectivos de nacionalidade
 • Negación do artigo indefinido

Módulo VI: Inspección da equipaxe

 • O do enfático
 • Secuencia dos tempos dos verbos

Módulo VII: Reservar un hotel

 1. Verbos irregulares
 2. O to anafórico

Módulo VIII: No hotel

 1. Uso do condicional presente
 2. Uso e omisión de the

Módulo IX: Visitar a cidade

 • Condicional perfecto
 • A estrutura impersonal
 • Still - yet

Módulo X: Unha visita a un castelo

 • Construción da forma pasiva
 • Uso da forma pasiva
 • Desexo e pesar

Módulo XI: Na recepción

 • Preposicións ao final de oración
 • Uso do pretérito perfecto
 • Uso do pretérito

Módulo XII: Servizo de hotel

 • Would like: expresar un desexo
 • Construción do pretérito perfecto
 • How much - How many

Módulo XIII: Servizo ao cliente

 • May Might
 • Algúns outros usos do posesivo

Módulo XIV: Un mal servizo

 • Will e shall
 • Uso do condicional presente
 • Construción do condicional presente

Módulo XV: Artigos eléctricos

 • Permiso con to let
 • O imperativo afirmativo
 • Demostrativos

Módulo XVI: Operacións bancarias

 • Comparacións de igualdade
 • Secuencia dos tempos dos verbos
 • Durante canto tempo - Desde cando

Módulo XVII: Recibir aos turistas

 • Pronomes relativos e adverbios
 • Superlativos regulares
 • Will - To be going to

Módulo XVIII: Arquitectura

Logros de este Centro


Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares