Inglés Xeral Básico

CEP - Confederación Empresarial de Pontevedra

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿O prefieres llamar ahora al centro?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Subvencionado a trabajadores
 • Online
 • 135 horas de estudio
Descripción


Dirigido a: Formación dirigida a trabajadores en activo.

Información importante

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía

Temario

Inglés Xeral Básico (135 Horas)

Programa Formativo

Módulo 1. Primeiros pasos na aprendizaxe do inglés
 • Introdución
 • Presentacións
 • Saúdos e despedidas
 • Información persoal
 • Descricións de rutinas diarias
 • A hora
 • Resumo de contidos
 • Contidos prácticos
 • Realizar presentacións
 • Practicar saúdos e despedidas
 • Dar información persoal
Módulo 2. Os verbos en inglés e vocabulario útil
 • Descrición de accións que teñen lugar no momento presente
 • Descrición de eventos no pasado e no futuro
 • Cantidades
 • Descrición de persoas
 • Contidos prácticos
 • Realizar descricións de accións no presente, no pasado e no futuro
 • Realizar descricións dun mesmo e dos demais
Módulo 3. Os tempos verbais máis importantes
 • A frecuencia de accións
 • Expresión de sentimentos e experiencias
 • A conversa telefónica básica
 • Suxestións
 • Comparacións
 • Contidos prácticos
 • Falar da frecuencia de accións
 • Falar sobre os sentimentos e as experiencias
 • Conversacións telefónicas
 • Realizar suxestións e comparacións

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares