Institut Pompeu Fabra

Institut Pompeu Fabra

Sobre el centro

CFGM de Mecanització

Competències professionals:
Realitzar les diferents operacions en els processos de mecanització, controlant els productes obtinguts, com també el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips, obtenint la producció en les condicions de qualitat, seguretat i termini requerits. Sortides professionals:
Torner, fressador, mandrinador o rectificador, Matricer modelista i Manteniment industrial. La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). CFGS de Programació de la producció de fabricació mecànica

Competències professionals:
Programar, organitzar i col·laborar en el procés productiu de mecanització (arrencament de ferritja, conformat i mecanitzacions especials), i també en la producció i muntatge d'equips mecànics, assistint a la fabricació i realitzant la programació de sistemes automàtics, a partir de la documentació tècnica i donant el suport necessari als tècnics de nivell inferior. Sortides Professionals:
Programador de màquines de control numèric CNC i Tècnic en automatismes, pneumàtic i hidràulic. La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Cursos destacados

...Proyecto de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines. Formación y orientación laboral. Empresa e iniciativa emprendedora... Aprende sobre: Fabricación de productos farmacéuticos, Productos biotecnológicos, Producción biotecnológica... Ver más

  • Ciclo superior de formación profesional
  • Badalona
Añadir al comparador
Ver más

Precio a consultar