Internet na Empresa: Optimización de Buscadores

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

¿Qué aprendes en este curso?

Buscadores

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 22-04-2008 Data de Remate 14-05-2008 Provincia Lugo Localidade LUGO Total Horas Lectivas 40 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:30. Non hai clase nin o 30 de abril nin o 1 de maio. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo Xeral:
Dotar aos participantes de coñecementos avanzados na navegación, manexo e seguridade de Internet.

Obxectivos Específicos:
-Coñecemento básico de Internet
-Manexo avanzado do buscador Google e as súas ferramentas.
-Manexo doutros buscadores específicos.
-Utilización avanzada da xestión de correo electrónico.
-Manexo da descarga de todo tipo de programas e a súa correcta instalación.
-Correcta utilización do programa de comunicación Messenger.
-Utilización do protocolo de transferencia de arquivos FTP.
-Mellorar os nosos coñecementos na seguridade e privacidade de Internet.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das ventaxas das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.
Programa Módulo 1 NAVEGAR POLA REDE
A- Direccións de Internet:
i- Protocolo de Internet. TCP/IP
ii- Servizo DNS
iii- Dominios
iv- Hipervínculos
B- Practicas do tema.
Módulo 2 UTILIZACIÓN DO BUSCADOR GOOGLE.
A- Buscar na rede
B- Procura de imaxes
C- Como mellorar as procuras
D- Opcións avanzadas de procuras
E- Buscar por grupos
F- Configuración de google (preferencias, ferramentas do idioma)
G- Outros servizos de google.
i- Google Earth.
H- Practicas do tema
Módulo 3 OUTROS BUSCADORES
A- Metabuscadores
B- Buscadores temáticos
C- Outros buscadores
D- Practicas do tema
Módulo 4 CORREO ELECTRÓNICO
A- Utilización correo Outlook
i- Configurar conta Outlook
ii- Enviar, recibir e xestionar o correo
iii- Opcións de xestión de correo con Outlook
iv- Caderno de direccións.
v- Envío de listas de correo.
B- Utilización correo desde a Web (Gmail, Yahoo,?)
i- Configurar conta correo
ii- Enviar, recibir e xestionar o correo
iii- Opcións de xestión de conta de correo
iv- Caderno de direccións.
v- Envío de listas de correo.
C- Practicas do tema
Módulo 5 DESCARGA DE PROGRAMAS.
A- Páxinas de descarga
B- Como descargar os programas
C- Como instalar o que descargamos
D- Practicas do tema
Módulo 6 MESSENGER
A- Instalación do Messenger.
B- Crear conta de Messenger.
C- Iniciar sesión
D- Agregar usuarios na nosa lista
E- Aceptar unha invitación
F- Como iniciar unha conversación
G- Como cambiar identificación e foto.
H- Uso de emoticonos e iconas gestuales
I- Enviar Arquivos
J- Videoconferencia
K- Gardar conversacións
L- Cambios de estado
M- Non admitidos
N- Pechar sesión
Ou- Practicas do tema
Módulo 7 SERVIZOS AVANZADOS
A- Transferencia de Arquivos. Servizo FTP:
i- Intercambio de arquivos con FTP
ii- Baixar programas con FTP
iii- Practicas do tema
Módulo 8 SEGURIDADE E PRIVACIDADE EN INTERNET
A- Seguridade en Internet:
i- Virus e antivirus
ii- Consellos sobre o correo electrónico
iii- Devasa
iv- Practicas do tema
B- Privacidade en Internet:
i- Cifrado de correo e firma dixital
ii- Cookies
iii- Navegar anonimamente
iv- Practicas do tema

MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Logros de este Centro