Internet na Empresa: Optimización de Buscadores

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

¿Qué aprendes en este curso?

Buscadores

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 22-04-2008 Data de Remate 14-05-2008 Provincia Lugo Localidade LUGO Total Horas Lectivas 40 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:30. Non hai clase nin o 30 de abril nin o 1 de maio. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo Xeral:
Dotar aos participantes de coñecementos avanzados na navegación, manexo e seguridade de Internet.

Obxectivos Específicos:
-Coñecemento básico de Internet
-Manexo avanzado do buscador Google e as súas ferramentas.
-Manexo doutros buscadores específicos.
-Utilización avanzada da xestión de correo electrónico.
-Manexo da descarga de todo tipo de programas e a súa correcta instalación.
-Correcta utilización do programa de comunicación Messenger.
-Utilización do protocolo de transferencia de arquivos FTP.
-Mellorar os nosos coñecementos na seguridade e privacidade de Internet.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das ventaxas das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.
Programa Módulo 1 NAVEGAR POLA REDE
A- Direccións de Internet:
i- Protocolo de Internet. TCP/IP
ii- Servizo DNS
iii- Dominios
iv- Hipervínculos
B- Practicas do tema.
Módulo 2 UTILIZACIÓN DO BUSCADOR GOOGLE.
A- Buscar na rede
B- Procura de imaxes
C- Como mellorar as procuras
D- Opcións avanzadas de procuras
E- Buscar por grupos
F- Configuración de google (preferencias, ferramentas do idioma)
G- Outros servizos de google.
i- Google Earth.
H- Practicas do tema
Módulo 3 OUTROS BUSCADORES
A- Metabuscadores
B- Buscadores temáticos
C- Outros buscadores
D- Practicas do tema
Módulo 4 CORREO ELECTRÓNICO
A- Utilización correo Outlook
i- Configurar conta Outlook
ii- Enviar, recibir e xestionar o correo
iii- Opcións de xestión de correo con Outlook
iv- Caderno de direccións.
v- Envío de listas de correo.
B- Utilización correo desde a Web (Gmail, Yahoo,?)
i- Configurar conta correo
ii- Enviar, recibir e xestionar o correo
iii- Opcións de xestión de conta de correo
iv- Caderno de direccións.
v- Envío de listas de correo.
C- Practicas do tema
Módulo 5 DESCARGA DE PROGRAMAS.
A- Páxinas de descarga
B- Como descargar os programas
C- Como instalar o que descargamos
D- Practicas do tema
Módulo 6 MESSENGER
A- Instalación do Messenger.
B- Crear conta de Messenger.
C- Iniciar sesión
D- Agregar usuarios na nosa lista
E- Aceptar unha invitación
F- Como iniciar unha conversación
G- Como cambiar identificación e foto.
H- Uso de emoticonos e iconas gestuales
I- Enviar Arquivos
J- Videoconferencia
K- Gardar conversacións
L- Cambios de estado
M- Non admitidos
N- Pechar sesión
Ou- Practicas do tema
Módulo 7 SERVIZOS AVANZADOS
A- Transferencia de Arquivos. Servizo FTP:
i- Intercambio de arquivos con FTP
ii- Baixar programas con FTP
iii- Practicas do tema
Módulo 8 SEGURIDADE E PRIVACIDADE EN INTERNET
A- Seguridade en Internet:
i- Virus e antivirus
ii- Consellos sobre o correo electrónico
iii- Devasa
iv- Practicas do tema
B- Privacidade en Internet:
i- Cifrado de correo e firma dixital
ii- Cookies
iii- Navegar anonimamente
iv- Practicas do tema

MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares