Primeiros Auxilios

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 30 horas lectivas
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Temario

Área Prevención de Riesgos Laborales Modalidade Mixta Data de Comezo Data Pendente Data de Remate Data Pendente Provincia Lugo Localidade LUGO Direccion Total Horas Lectivas 30 Horarios .. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo xeral:
O obxectivo xeral da presente acción formativa é inculcar ós traballadores os coñecementos necesarios que lles permitan coñecer e manexar as normas fundamentais sobre a saúde e seguridade no traballo

Obxectivos específicos:
-Coñecer os dereitos e obrigas que teñen os traballadores relativos á súa seguridade e saúde dentro do posto de traballo.
-Coñecer os principais riscos e as medidas para a súa prevención
-Aprender as principais técnicas de actuación ante posibles danos e lesións producidas no posto de traballo
-Aplicar correctamente a normativa vixente en materia de seguridade no traballo
-Evitar as consecuencias lesivas de incidentes, accidentes e posibles situacións de emerxencia.

Obxectivos do módulo "Sensibilización ambiental":
Preténdese concienciar os asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñecer os principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñecer a definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar os participantes das vantaxes das políticas de igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas lle poden facer á sociedade.

Programa Módulo 1: Actuación ante Situacións de Emerxencia

Módulo 2: Botiquín de Primeiros Auxilios

Módulo 3: Concepto de Primeiros Auxilios

Módulo 4: Principios na Actuación de Primeiros Auxilios

Módulo 5: Terminoloxía Clínica

Módulo 6: Valoración do Estado do Accidentado

Módulo 7: Aspectos Xurídicos Relacionados co Socorrismo

Módulo 8: Feridas

Módulo 9: Queimaduras

Módulo 10: Hemorraxias e Shock Hipovolémico

Módulo 11: Esguinces, Luxacións e Fracturas

Módulo 12: Lipotimia ou Desmaio - Convulsións

Módulo 13: Asfixia

Módulo 14: R.C.P.
MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización ambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deteriorización do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de igualdade: introdución. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Logros de este Centro