A Saúde do Asistido

Academia Técnica Universitaria

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Curso
  • A distancia
  • 200 horas de estudio
Descripción

Información importante

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Temario

1. Nutrición, dietética e alimentación

1.1. Introdución

1.2. Alimentación e nutrición

1.3. Alimentación

1.3.1. Concepto

1.3.2. Erros e mitos

1.3.3. Clasificación dos alimentos

AUTOAVALIACIÓN 1

SOLUCIÓNS

1.4. A dixestión

1.4.1. Concepto

1.4.2. Fases da dixestión

1.4.3. Requirimentos para unha boa dixestión

1.5. As calorías

1.5.1. Equivalencias calóricas e proteicas

1.6. Os nutrientes: principios inmediatos, fontes, necesidades, valor calórico e funcións

AUTOAVALIACIÓN 2SOLUCIÓNS

1.7. Dietética

1.7.1. Concepto

1.7.2. Concepto de dieta e menú. Diferenzas

1.7.3. Tipos de dieta

1.7.4. Dieta equilibrada na terceira idade en enfermidades máis frecuentes

1.8. A compra de alimentos: relación prezo-calidade

1.8.1. Produtos estacionais

1.8.2. Estados de conservación nos lugares de venda

1.9. Manipulación, tratamento e conservación de alimentos

1.9.1. As técnicas de conservación de alimentos na casa

1.10. A manipulación de alimentos: medidas e normas hixiénicas que se deben seguir

1.11. Preparación e cociñado dos alimentos

1.12. Elaboración de menús segundo patoloxías

1.12.1. A dieta nas enfermidades máis frecuentes

1.13. A conservación dos alimentos cociñados

1.13.1. Toxiinfeccións alimentarias

1.13.2. A súa prevención

AUTOAVALIACIÓN 3

SOLUCIÓNS1.14. A etiquetaxe de produtos alimenticios

1.15. O funcionamento e o manexo de electrodomésticos e os útiles de cociña

1.15.1. Os electrodomésticos

1.15.2. Os útiles de cociña

1.16. As principais deficiencias físicas e psíquicas dos asistidos e a adaptación de técnicas para a inxestión de alimentos

AUTOAVALIACIÓN 4

SOLUCIÓNS1.17. Propostas prácticas aos contidos

SOLUCIÓNS1.18. Resumo de contidos

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

2. Hixiene e seguridade persoal2.1. Introdución

2.2. A intervención directa do auxiliar de axuda a domicilio nos coidados do asistido

2.2.1. O apoio informal

2.2.2. A intervención do auxiliar

2.3. Anatomía do corpo humano

2.3.1. O sistema nervioso

2.3.2. O sistema respiratorio

2.3.3. O sistema reprodutor

2.3.4. O sistema epitelial

2.3.5. O sistema dixestivo

2.3.6. O sistema endócrino

2.3.7. O sistema esquelético e muscular

2.3.8. O sistema excretor e urinario

2.3.9. O sistema circulatorio e sanguíneo

AUTOAVALIACIÓN

5SOLUCIÓNS

2.4. Tipos, produtos, instrumentos e técnicas de hixiene persoal. Adquisición de produtos e a súa organización

2.5. O aseo persoal: baño e ducha. O baño con encamados. O lavado e o coidado das diferentes partes do corpo. O afeitado

2.6. Limpeza, conservación e tratamento de roupa e calzado. A súa hixiene. Métodos para vestirse e espirse. Accesorios para vestirse. Selección de roupa

2.7. A prevención de accidentes domésticos na realización de coidados hixiénicos e aseo do asistido

2.8. As normas de seguridade e hixiene xerais e específicas no trato cos asistidos

AUTOAVALIACIÓN

6SOLUCIÓNS

2.9. Propostas prácticas aos contidos

SOLUCIÓNS

2.10. Resumo de contidos

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

3. Limpeza e coidados do fogar

3.1. Introdución

3.2. A vivenda. Tipos. Distribución. Servizos e decoración

3.2.1. Tipos de vivenda e a súa distribución

3.2.2. Servizos e decoración

3.3. Mobiliario e complementos auxiliares para impedidos

3.3.1. O baño3.3.2. O cuarto

3.3.3. O salón

3.4. Técnicas de limpeza e desinfección

AUTOAVALIACIÓN 7

SOLUCIÓNS

3.5. A limpeza do fogar: concepto, produtos, habitáculos e produtos finais3.5.1. Produtos de limpeza

3.5.2. Constituíntes dos produtos de limpeza

3.5.3. A limpeza nos distintos habitáculos

3.6. O encamado: técnicas de mobilización para a súa limpeza. Hixiene e feitura da cama

3.7. Economía doméstica

3.8. Normas de seguridade e hixiene específicas do fogar

3.8.1. Seguridade do produto

3.8.2. Consellos de seguridade

AUTOAVALIACIÓN 8

SOLUCIÓNS3.9. Propostas prácticas aos contidos

SOLUCIÓNS3.10.

Resumo de contidos

EXAME

BIBLIOGRAFÍA


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares