Xestión de Proxectos Sociais

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 50 horas lectivas
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Temario

Área Sociedad y Servicios Sociales Modalidade Mixta Data de Comezo 21-05-2008 Data de Remate 17-06-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 50 Horarios O Horario será de luns a xoves de 20:00 a 22:30 O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo xeral:
obxectivo xeral do curso consiste en brindar as ferramentas aos participantes para a construcción, deseño, execución, monitoreo e evaluación de proxectos sociais, aprendendo os pasos fundamentais que van dende o diagnóstico ata a evaluación do mesmo.


Obxectivos específicos:
- Identificar a importancia da xestión de proxecto, como ferramenta e estratexia para a planificación e acción social.
- Coñecer os elementos e características que fundamentan a xestión por proyectos, así como a súa aplicación en proxectos sociais e políticas públicas.
- Aplicar e desenvolver o ciclo de vida de proxectos, identificando as habilidades e características propias de dito ciclo.
- Introducir por medio da ensinanza práctica ó capacitando na xestión e administración misma de proxectos, identificando estratexias e diversas maneiras ou formas de xestión.
- Introducir ao capacitando nos principios básicos a seguir para a planificación de proxectos sociais, tanto no que se refire a recursos humanos, como manexo dos espacios temporais e presupuestarios.
- Coñecer os mecanismos para lograr introducir mecanismos que permitan verificar un alto nivel de calidade dos productos e resultados dos proxectos sociais.
- Introducir ao capacitando nos procesos de comunicación que permitan o axeitado desenvolvemento da xestión de proxectos.
- Coñecer os sistemas de toma de decisións en proxectos e introducir ao capacitando nas vantaxes e desventaxes de cada un
- Permitir ao capacitando acercarse aos mecanismos de xestión do risco en proxectos sociais

Obxectivos do módulo "Sensibilización medioambiental":
Preténdese concienciar os asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental. Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
- Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
- Coñecer os principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
- Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar no solo.
- Coñecer a definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar os participantes das vantaxes das políticas de igualdade.
-Coñecer as informaciones básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas lle poidan facer á sociedade.Programa Modulo 1: Sistema e estructura da xerencia de proxectos.
1.1.-Propósitos: a xestión de proxectos como mecanismo de planificación estratéxica
1.2.-Qué é un Proxecto?
1.3.- Qué é a Xerencia de Proxectos? e cómo dita xerencia pode ser integrada
1.4.- Características dos proxectos sociais
Modulo 2: El contexto de la gerencia de proyectos
2.1.-Fases do proxecto e o ciclo de vida do proxecto
2.2.- O Proxecto e os involucrados (Stakeholders)
2.3.- Influencias organizacionais
2.4.- Habilidades claves da Dirección Xeral
2.5.- Influencias social-económico-medioambientais
2.6.- Influencias estratéxicas na xestión de proxectos.
Modulo 3: A administración do alcance do proxecto.
3.1.- Iniciación e obxectivos
3.2- Planificación do alcance
3.3.- Definición do alcance
3.4.- Verificación do alcance
3.5.- Control de cambios no alcance
Modulo 4: Espacio temporal orzamentario do proxecto
4.1.-Definición das actividades
4.2.- Secuencia das actividades
4.3- Estimación dla duración das actividades
4.4.- Desenvolvemento do calendario
4.5.- Control do calendario.
4.6.- Planificación dos recursos
4.7.- Estimación dos custos
4.8- Orzamento dos custos
4.9.- Control dos custos
Modulo 5: Administración da calidad do proxecto.
5.1- Planificación da calidade
5.2.- Aseguramento e control da calidade
Modulo 6: Administración das comunicacións
6.1.- Planificación de comunicacións
6.2.- Distribución de información
6.3.- Elaboración de reportes de desempeño
6.4.- Cerre administrativo, técnico e financieiro
Modulo 7.- Administración das decisións.
7.1.- Xestión de decisións, obxectivos, alternativas, consecuencias.
7.2.- Xestión do risco e incertidumbre, desenvolvemento da toma de decisións acertadas
Modulo 8.- Comunicación e Traballo en Equipo.
8.1. As barreiras á comunicación. Asertividade e empatía
8.2. O traballo en equipo. Fases na creación dun equipo de traballo.
8.3. Xestión de conflictos.
8.4. Xestión do tempo.


MÓDULOS

(5 horas)Sensibilización medioambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deterioración do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo.
Contaminación das augas.
Contaminación acústica.
Impacto paisaxístico e ocupación do solo.

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de iguladade: introdución. O concepto de igualdade.
-Políticas, programas e leis de igualdade.
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero.
-Os plans de igualdade.
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Logros de este Centro


Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares