Xestión de Proxectos Sociais

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 50 horas lectivas
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Temario

Área Sociedad y Servicios Sociales Modalidade Mixta Data de Comezo 21-05-2008 Data de Remate 17-06-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 50 Horarios O Horario será de luns a xoves de 20:00 a 22:30 O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo xeral:
obxectivo xeral do curso consiste en brindar as ferramentas aos participantes para a construcción, deseño, execución, monitoreo e evaluación de proxectos sociais, aprendendo os pasos fundamentais que van dende o diagnóstico ata a evaluación do mesmo.


Obxectivos específicos:
- Identificar a importancia da xestión de proxecto, como ferramenta e estratexia para a planificación e acción social.
- Coñecer os elementos e características que fundamentan a xestión por proyectos, así como a súa aplicación en proxectos sociais e políticas públicas.
- Aplicar e desenvolver o ciclo de vida de proxectos, identificando as habilidades e características propias de dito ciclo.
- Introducir por medio da ensinanza práctica ó capacitando na xestión e administración misma de proxectos, identificando estratexias e diversas maneiras ou formas de xestión.
- Introducir ao capacitando nos principios básicos a seguir para a planificación de proxectos sociais, tanto no que se refire a recursos humanos, como manexo dos espacios temporais e presupuestarios.
- Coñecer os mecanismos para lograr introducir mecanismos que permitan verificar un alto nivel de calidade dos productos e resultados dos proxectos sociais.
- Introducir ao capacitando nos procesos de comunicación que permitan o axeitado desenvolvemento da xestión de proxectos.
- Coñecer os sistemas de toma de decisións en proxectos e introducir ao capacitando nas vantaxes e desventaxes de cada un
- Permitir ao capacitando acercarse aos mecanismos de xestión do risco en proxectos sociais

Obxectivos do módulo "Sensibilización medioambiental":
Preténdese concienciar os asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental. Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
- Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
- Coñecer os principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
- Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar no solo.
- Coñecer a definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar os participantes das vantaxes das políticas de igualdade.
-Coñecer as informaciones básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas lle poidan facer á sociedade.Programa Modulo 1: Sistema e estructura da xerencia de proxectos.
1.1.-Propósitos: a xestión de proxectos como mecanismo de planificación estratéxica
1.2.-Qué é un Proxecto?
1.3.- Qué é a Xerencia de Proxectos? e cómo dita xerencia pode ser integrada
1.4.- Características dos proxectos sociais
Modulo 2: El contexto de la gerencia de proyectos
2.1.-Fases do proxecto e o ciclo de vida do proxecto
2.2.- O Proxecto e os involucrados (Stakeholders)
2.3.- Influencias organizacionais
2.4.- Habilidades claves da Dirección Xeral
2.5.- Influencias social-económico-medioambientais
2.6.- Influencias estratéxicas na xestión de proxectos.
Modulo 3: A administración do alcance do proxecto.
3.1.- Iniciación e obxectivos
3.2- Planificación do alcance
3.3.- Definición do alcance
3.4.- Verificación do alcance
3.5.- Control de cambios no alcance
Modulo 4: Espacio temporal orzamentario do proxecto
4.1.-Definición das actividades
4.2.- Secuencia das actividades
4.3- Estimación dla duración das actividades
4.4.- Desenvolvemento do calendario
4.5.- Control do calendario.
4.6.- Planificación dos recursos
4.7.- Estimación dos custos
4.8- Orzamento dos custos
4.9.- Control dos custos
Modulo 5: Administración da calidad do proxecto.
5.1- Planificación da calidade
5.2.- Aseguramento e control da calidade
Modulo 6: Administración das comunicacións
6.1.- Planificación de comunicacións
6.2.- Distribución de información
6.3.- Elaboración de reportes de desempeño
6.4.- Cerre administrativo, técnico e financieiro
Modulo 7.- Administración das decisións.
7.1.- Xestión de decisións, obxectivos, alternativas, consecuencias.
7.2.- Xestión do risco e incertidumbre, desenvolvemento da toma de decisións acertadas
Modulo 8.- Comunicación e Traballo en Equipo.
8.1. As barreiras á comunicación. Asertividade e empatía
8.2. O traballo en equipo. Fases na creación dun equipo de traballo.
8.3. Xestión de conflictos.
8.4. Xestión do tempo.


MÓDULOS

(5 horas)Sensibilización medioambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deterioración do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo.
Contaminación das augas.
Contaminación acústica.
Impacto paisaxístico e ocupación do solo.

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de iguladade: introdución. O concepto de igualdade.
-Políticas, programas e leis de igualdade.
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero.
-Os plans de igualdade.
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias