Xestión de Salarios e Seguros Sociais

CEP - Confederación Empresarial de Pontevedra
En Pontevedra, Ponteareas y A Estrada

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

 • Subvencionado a trabajadores
 • En 3 sedes
 • 45 horas lectivas
Descripción


Dirigido a: Formación dirigida a trabajadores en activo.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
A Estrada
A Estrada, 36201, Pontevedra, España
Ver mapa
Consultar
Ponteareas
Ponteareas, 36201, Pontevedra, España
Ver mapa
Consultar
Pontevedra
Pontevedra, 36201, Pontevedra, España
Ver mapa

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Nóminas y Seguridad Social

Temario

Xestión de Salarios e Seguros Sociais (45 Horas)

Programa Formativo

Módulo 1. O salario
 • Percepcións de carácter salarial e non salarial
 • Estrutura e modalidades do salario
 • Lugar, tempo e forma de pagamento
Módulo 2. O salario mínimo interprofesional (smi)
 • Casos nos que procede a súa aplicación
 • Supostos prácticos nos que se analizará se procede ou non aplicación so SMI en función das percepcións salariais dun traballador
Módulo 3. O recibimento do salario
 • Análise do mesmo
 • Cálculo da base de cotización
 • Deducións que se deben efectuar na nómina
 • Contribución á Seguridade Social
 • Retencións a conta do IRPF
 • Anticipos
Módulo 4.
 • Supostos prácticos de nóminas en función das distintas percepcións salariais e categorías profesionais
Módulo 5. Análise de nóminas con incidencias e supostos
 • Prácticos
  • Incapacidade temporal, maternidade, horas extraordinarias
  • Dietas e retribucións en especie
  • Atrasos por aplicación do novo convenio colectivo
  • Descontos por ausencias do traballador en caso de folgas e de faltas xustificadas ou inxustificadas
  • Contratos en prácticas e formación
  • Inclusión dalgunhas das gratificacións extraordinarias na nómina
Módulo 6. Cotizacións á seguridade social
 • Elaboración dos correspondentes boletíns de cotización dos diferentes supostos prácticos de nóminas
 • Bonificacións na cota empresarial
Módulo 7. A recadación das cotas
 • Pagamento en período voluntario
 • Obrigatoriedade de presentar os boletíns de cotización e efectos da falta de presentación
 • Supostos nos que é necesaria a autorización previa da tesourería antes de efectuar o ingreso de cotas
 • Recadación fóra do prazo: recargas que se deben aplicar
Módulo 8. A liquidación e o finiquito
 • A elaboración e a inclusión na nómina
 • Cálculo de posibles indemnizacións ás que ten dereito o traballador