Xestión de Salarios e Seguros Sociais

CEP - Confederación Empresarial de Pontevedra

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar gratis con un asesor sobre este curso?

Información importante

Descripción


Dirigido a: Formación dirigida a trabajadores en activo.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
A Estrada
A Estrada, 36201, Pontevedra, España
Ver mapa
Consultar
Ponteareas
Ponteareas, 36201, Pontevedra, España
Ver mapa
Consultar
Pontevedra
Pontevedra, 36201, Pontevedra, España
Ver mapa

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía

¿Qué aprendes en este curso?

Nóminas y Seguridad Social

Temario

Xestión de Salarios e Seguros Sociais (45 Horas)

Programa Formativo

Módulo 1. O salario
 • Percepcións de carácter salarial e non salarial
 • Estrutura e modalidades do salario
 • Lugar, tempo e forma de pagamento
Módulo 2. O salario mínimo interprofesional (smi)
 • Casos nos que procede a súa aplicación
 • Supostos prácticos nos que se analizará se procede ou non aplicación so SMI en función das percepcións salariais dun traballador
Módulo 3. O recibimento do salario
 • Análise do mesmo
 • Cálculo da base de cotización
 • Deducións que se deben efectuar na nómina
 • Contribución á Seguridade Social
 • Retencións a conta do IRPF
 • Anticipos
Módulo 4.
 • Supostos prácticos de nóminas en función das distintas percepcións salariais e categorías profesionais
Módulo 5. Análise de nóminas con incidencias e supostos
 • Prácticos
  • Incapacidade temporal, maternidade, horas extraordinarias
  • Dietas e retribucións en especie
  • Atrasos por aplicación do novo convenio colectivo
  • Descontos por ausencias do traballador en caso de folgas e de faltas xustificadas ou inxustificadas
  • Contratos en prácticas e formación
  • Inclusión dalgunhas das gratificacións extraordinarias na nómina
Módulo 6. Cotizacións á seguridade social
 • Elaboración dos correspondentes boletíns de cotización dos diferentes supostos prácticos de nóminas
 • Bonificacións na cota empresarial
Módulo 7. A recadación das cotas
 • Pagamento en período voluntario
 • Obrigatoriedade de presentar os boletíns de cotización e efectos da falta de presentación
 • Supostos nos que é necesaria a autorización previa da tesourería antes de efectuar o ingreso de cotas
 • Recadación fóra do prazo: recargas que se deben aplicar
Módulo 8. A liquidación e o finiquito
 • A elaboración e a inclusión na nómina
 • Cálculo de posibles indemnizacións ás que ten dereito o traballador