Curso actualmente no disponible

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Institut Rober

Preparación de oposiciones

En Barcelona ()

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Duración

    12 Meses

Objetivo del curso: Per a que a través d'uns exàmens oficials que convoca l'autoritat, generalment anual, puguis respondre amb bona nota sobre els coneixements i estructura de la Constitució Espanyola, Estatut d'Autonomia, dret administratiu, dret penal, llei forestal, psicotècnics i proves físiques.
Dirigido a: A totes les persones des dels 18 anys fins a l'edat de jubilació. I que tinguin vocació i amor per la naturalesa.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

A tener en cuenta

Tenir el títol de Graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent, Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau, o qualsevol altre de nivell superior. no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Tenir la nacionalitat española o d'algun pais de la U.E. Tenir el permís de conduir vehícles de la classe B. Nivell B de Català.

Certificado de asistencia otorgado por Institut Rober

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

Objectiu del Curs:
Vigilància, inspecció i col.laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals, accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, així com totes aquelles encomanades per reglament a l'àmbit del seguiment i compliment de la legislació sobre medi ambient.


Temari:
1) Constitució Espanyola.
2) Estatut de Catalunya
3) Institucions de la Generalitat de Catalunya.
4) L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
5) El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
6) Configuració de la Unió Europea.
7) Les Institucions Comunitàries.
8) L'administració Pública: conceptes i principis.
9) La revisió dels actes en via administrativa.
10) La responsabilitat de les administracions.
11) Les formes de l'activitat administrativa.
12) El personal al servei de les administracions.
13) La planificació i la gestió dels recursos humans en les Administracions Públiques.
14) Drets i Deures dels funcionaris públics.
15) El Cos d'agents rurals.
16) El procediment administratiu sancionador.
17) La llei forestal de Catalunya.
18) Aprofitaments forestals.
19) Espècies de flora protegida.
20) L'activitat apícola a Catalunya.
21) Els espais naturals protegits.
22) L'activitat cinegética a Catalunya.
23) L'activitat piscícola a Catalunya.
24) Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.
25) Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals.
26) Mesures de prevenció d'incendis.
27) Regulació sobre l'accés motoritzat en el medi ambient.
28) El reglament d'armes: estructura i contingut.
29) la pesca marítima i el marisqueo a Catalunya.
30) Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores.
31) Les talles mínimes de les espècies d'interès pesquer a Catalunya.
32) Maquinària agrícola i forestal.
33) Cartografia.
34) Geografia física de Catalunya.

Información adicional

Observaciones: .
Alumnos por clase: 30

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Precio a consultar