ANGLÈS C1.A

Curso subvencionado para trabajadores

En TARRAGONA

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado a trabajadores

 • Nivel

  Nivel avanzado

 • Lugar

  Tarragona

 • Horas lectivas

  60h

 • Duración

  2 Meses

 • Inicio

  Septiembre

Descripción

1. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTQUES.
1.1. Continguts lèxico-semàntics.
1.2. Continguts gramaticals.
1.3. Continguts fonètics i fonològics.
2. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS.
2.1. Vida quotidiana: festivitats; horaris; pràctiques de treball; activitats d'oci.
2.2. Condicions de vida: nivells de vida; habitatge; treball; assistència social.
2.3. Relacions personals: estructura social i relacions entre els seus membres (entre sexes; familiars;
generacions; en situacions de treball; amb l'autoritat i l'Administració; de comunitat; entre grups polítics i
religiosos).
2.4. Valors, creences i actituds: classes socials; grups professionals; cultures regionals; institucions; història i
tradicions; política; arts; religió; humor.
2.5. Kinésica, proxémica i aspectes paralingüístics: gestos; postures; expressions facials; contacte visual;
contacte corporal; sons extralingüístics i qualitats prosòdiques (qualitat de veu, to, accentuació, volum).
2.6. Convencions socials: modals, usos, convencions i tabús relatius al comportament.
2.7. Comportament ritual: comportaments públics; celebracions; cerimònies i pràctiques socials i religioses.
3. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES.
3.1. Continguts funcionals.
3.2. Continguts discursius.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

TARRAGONA (Tarragona)
Ver mapa
Rambla Nova 95, 43001

Inicio

SeptiembreMatrícula abierta

A tener en cuenta

Capacitar l'alumnat per a utilizar l'idioma amb flexibilitat, eficacia i precissió per a participar en qualsevol tipus de situacions, tant en l'àmbit personal, públic, acadèmic i profesional, que requereixin comprendre, produir i procesar textos orals i escrits extensos i complexes, en diferents variacions estàndars de l'idioma, amb un repertori lèxic ampli i que versi sobre temes tant abstractes com concrets, inclús aquells amb els que l'interlocutor no està familiaritzat.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Inglés
 • Ortografía
 • Gramática
 • Inglés avanzado
 • Inglés intensivo
 • Verbos irregulares inglés
 • Comprensión lectora
 • Listening comprehension
 • Speaking
 • Oral
 • Inglés
 • Comprensión lectora

Profesores

FRAN CARMONA

FRAN CARMONA

DOCENT

Temario

1. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTQUES.1.1. Continguts lèxico-semàntics.1.2. Continguts gramaticals.1.3. Continguts fonètics i fonològics.2. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS.2.1. Vida quotidiana: festivitats; horaris; pràctiques de treball; activitats d'oci.2.2. Condicions de vida: nivells de vida; habitatge; treball; assistència social.2.3. Relacions personals: estructura social i relacions entre els seus membres (entre sexes; familiars;generacions; en situacions de treball; amb l'autoritat i l'Administració; de comunitat; entre grups polítics ireligiosos).2.4. Valors, creences i actituds: classes socials; grups professionals; cultures regionals; institucions; història itradicions; política; arts; religió; humor.2.5. Kinésica, proxémica i aspectes paralingüístics: gestos; postures; expressions facials; contacte visual;contacte corporal; sons extralingüístics i qualitats prosòdiques (qualitat de veu, to, accentuació, volum).2.6. Convencions socials: modals, usos, convencions i tabús relatius al comportament.2.7. Comportament ritual: comportaments públics; celebracions; cerimònies i pràctiques socials i religioses.3. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES.3.1. Continguts funcionals.3.2. Continguts discursius.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

ANGLÈS C1.A

Curso gratis
subvencionado por el Estado