Curso actualmente no disponible
Confederación Empresarios Lugo

Auditor Interno de Medioambiente

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Horas lectivas 50h
  • Subvencionado a trabajadores
  • 50h
Descripción

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Temario

Área Medio Ambiente Modalidade Mixta Data de Comezo 08-03-2008 Data de Remate 08-05-2008 Provincia Lugo Localidade LUGO Direccion Total Horas Lectivas 50 Horarios As clases presenciais serán os sabados 8 de marzo, 5 de abril y 19 de abril de 9:00 a 14:00 O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo xeral:
Formar aos participantes nas técnicas para a realización de auditorías do Sistema de Xestión Medio ambiental, como medio para verificar se o sistema é conforme cos requisitos da Norma de referencia adoptada (ISO 14001:1996 ó EMAS)

Obxectivos específicos:
- Coñecer as definicións e conceptos que se manexan nas auditorías de medio ambiente
- Aprender a utilizar a metodoloxía da auditoría
- Saber realizar as funcións de Auditor de Medio Ambiente
- Coñecer as principais causas de non conformidades.

Obxectivos do módulo "Sensibilización medio ambiental":
Preténdese concienciar aos asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medio ambiental. Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
- Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
- Coñecer os principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
- Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar no solo.
- Coñecer a definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar aos participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas poden facer á sociedade.

Programa Módulo 1. Introducción ás auditorías de sistemas de Xestión Medioambiental.
Módulo . Calificación de Auditores
Módulo 3. Lexislación Ambiental
Módulo 4. Planificación da Auditoría
Módulo 5. Técnicas de Auditoría
Módulo 6. Desenvolvemento da Auditoría
Módulo 7. Non conformidades
Módulo 8. Como auditar ISO 14001
Módulo 9. Auditorías Integradas

MÓDULOS

(5 horas)Sensibilización ambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deterioración do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo.
Contaminación das augas.
Contaminación acústica.
Impacto paisaxístico e ocupación do solo.

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de iguladade: introdución. o concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares