Auxiliar Administratiu Generalitat de Catalunya

Grup prepara't

Preparación de oposiciones

Semipresencial Tarragona

hasta 150 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Oposiciones

 • Metodología

  Semipresencial

 • Lugar

  Tarragona

Curso de preparación de las oposiciones a Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Cataluña. El curso suministra todo el material que se necesita para la oposición y prepara para las pruebas oficiales. Los candidatos deben ser mayores de 18 años, tener la nacionalidad española o de la Unión Europea y disponer del Graduado Escolar.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Av. Paisos Catalans 15, local C, 43007

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació o Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un dels Estats Membres de la Unió Europea o Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública. o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

v PROVES QUE CAL SUPERAR

o PRIMERA PROVA: obligatòria i eliminatòria: prova de coneixements basada en el temari.

o SEGONA PROVA: Llengua Catalana: consta de dues parts una oral i una escrita. Queden exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell C de català o superior

o TERCERA PROVA: prova d’informàtica basada en la transcripció de textos i exercicis en els quals es demana l’ús del Office 97/2000: Word, Access i Excel.

o Depenent del tipus de convocatòria pot haver més proves consistents en:

§ Casos pràctics

§ Desenvolupament de temes per escrit

§ Proves psicotècniques

ÀREES TEMÀTIQUES

 1. Dret polític i constitucional
 2. Règim Local
 3. Dret administratiu
 4. Funció Pública

Información adicional

Observaciones: Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne. o Revisem i actualitzem el teu temari o T’ informem de totes les convocatòries

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Auxiliar Administratiu Generalitat de Catalunya

hasta 150 €