course-premium

Bàtxelor en LLengua Catalana

Grado

Online

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Obre noves portes al teu futur laboral!

 • Tipología

  Grado

 • Metodología

  Online

 • Duración

  3 Años

 • Inicio

  Marzo 2021

Pago fraccionado, 600€ cada dos meses: ¡Empieza ya

Et fascina el món del català i vols formar-te per a dedicar-te a això? Ja ho fas però vols ampliar el teu currículum, així com els teus coneixements i aptituds sobre aquest tema? Si la teva resposta ha estat afirmativa, aquest curs és per a tu.

Es tracta del curs en “Bàtxelor en LLengua Catalana”, ofert pel centre Universitat Europea-EUNIV i situat dins del catàleg formatiu de Emagister. Amb ell, et convertiràs en tot un professional.

Els avantatges que aquest curs t'ofereix són moltes, començant per la seva modalitat online, que et permetrà adaptar els estudis al teu dia a dia i combinar-ho amb qualsevol altra activitat. Marca't tu els horaris i el ritme d'estudi!

El temari del curs queda dividit en diferents mòduls, cadascú al seu torn se subdivideix en diferents apartats a fi que la seva comprensió sigui adequada i el teu aprenentatge òptim. Treballaràs Elements de Dialectologia Catalana, Polítiques Lingüístiques-, Adquisició del català, Assessorament lingüístic, Indústries culturals, Estudi de la Literatura, Història...entre molts altres conceptes.

Aprofita ja aquesta oportunitat i converteix-te en un gran professional!

Si necessites més informació pots ficar-te en emagister.com i demanar-la sense compromís, un comercial t'atendrà. També contestarà qualsevol dubte que et pugui sorgir.

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Bachillerato, Grado medio de FP, Grado superior de FP, Grado universitario, Master, Doctorado

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Mar-2021Matrícula abierta

A tener en cuenta

El preàmbul del Decret del Govern del Principat d’Andorra de 12 de maig de 2010, d’establiment del títol, estableix que el Bàtxelor en Llengua Catalana neix com una resposta a la necessitat d’adaptar l’anterior llicenciatura en filologia catalana a l’estat actual del coneixement i dels estudis de llengua per formar professionals amb uns coneixements bàsics pel que fa al català estàndard i a les especificitats de la llengua pròpia d’aquest país. Per això, es pretén que el títol de bàtxelor en llengua catalana, amb els seus continguts, proporcioni una formació teòrica i pràctica, multidisciplinària i general, que estigui en consonància amb l’especificitat del mercat andorrà i que doti els titulats d’un perfil versàtil i adaptable a una oferta laboral cada vegada més diversa, cosa que per si mateixa ja en justifica la necessitat. Amb això pretenem que el títol sigui més ben comprés i valorat pels contractants potencials. A tener en cuenta: el alumno debe haber superado la Selectividad.

El perfil personal que es recomana per accedir al Bàtxelor en Llengua Catalana és el de persones interessades en el món de la filologia en general i de la llengua i la cultura catalana en particular. Es recomana un domini instrumental de la llengua catalana de nivell C1 o equivalent que acrediti una bona expressió oral i escrita, així com una bona capacitat de síntesi, de comprensió, d’interpretació, de raonament i de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

No es realitzen proves personals ni entrevistes d’admissió. Els elements objectius que són objecte de valoració són aquests: Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol aportat per a l’accés: 1 punt per Aprovat, 2 punts per Notable, 3 punts per Excel·lent i 4 punts per Matrícula d’Honor. Titulacions oficials distintes de l’aportada per a l’accés: 1 punt per cadascuna. Experiència professional: 1 punt per cada any acreditat en l’àmbit dels ensenyaments. Idiomes: 1 punt per cada idioma amb nivell acreditat B-2 del Marc Comú Europeu.

Pago fraccionado, 600€ cada dos meses: ¡Empieza ya! Es un Báchelor que consta de tres cursos académicos con un total de 180 créditos. Cinco asignaturas por curso que el alumno puede matricularse asignatura por asignatura. La eUniv ofrece cinco plazos de admisión/matrícula: Septiembre, Noviembre, Enero, Marzo y Mayo. Puedes aprovechar cada una de estas ventanas y poder matricularte asignatura por asignatura. De esta manera, puedes ir financiando tus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Literatura
 • Sintaxis catalana
 • Ciències del llenguatge
 • Llengua catalana
 • Semántica
 • Lèxic
 • Morfología catalana
 • Llatí
 • L'aprenentatge
 • Sociollingüïstica
 • Fonética
 • Fonología
 • Fonaments Històrics de la Llengua Catalana
 • Elements de Dialectologia Catalana
 • Polítiques Lingüístiques-
 • Adquisició del català
 • Assessorament lingüístic
 • Indústries culturals
 • Estudi de la Literatura
 • Historia

Temario

Pla d’Estudis:

PRIMER CURS

- Fonaments de les Ciències del Llenguatge
- Fonaments de Llengua Llatina
- Fonaments Històrics de la Llengua Catalana
- Fonaments de Llengua Catalana
- Introducció a l’Estudi de la Literatura

SEGON CURS

- Elements de Morfologia i Sintaxi Catalanes
- Elements de Lexicologia i Semàntica Catalanes
- Elements de Fonètica i Fonologia Catalanes
- Elements de Dialectologia Catalana
- Literatura Catalana Medieval i Moderna

TERCER CURS

- Literatura Catalana Contemporània
- Sociolingüística i Polítiques Lingüístiques
- Adquisició i Aprenentatge del Català
- Assessorament lingüístic i indústries culturals
- Matèria de lliure elecció de l’alumnat

Información adicional

Además de los requisitos de acceso mencionados, se necesitará:

Títols oficials andorrans de Batxiller, Batxiller Professional o Diploma Professional Avançat.Títols universitaris estatals andorrans de diplomat, llicenciat, bàtxelor, bàtxelor especialitzat, màster o doctorat.Acreditació de la Universitat d’Andorra d’haver superat l’accés a la universitat per a persones de + 25 anys.Títols equivalents als anteriors emesos per institucions educatives no andorranes, que han de ser verificats prèviament per part del Ministeri d’Educació d’Andorra, i han de permetre l’accés als ensenyaments en el país d’origen.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Bàtxelor en LLengua Catalana

Precio a consultar