Calidade de Servicio e Atención ó Cliente

Curso

Semipresencial Lugo

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Curso

 • Metodología

  Semipresencial

 • Lugar

  Lugo

 • Inicio

  Fechas a elegir

ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO CON EL QUE PODRáS FORMARTE Y DESARROLLARTE EN TU CARRERA PROFESIONAL. NO DEJES ESCAPAR LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN UN CENTRO COMO ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Lugo
Ver mapa
27003

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2020
2019

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 1 años en Emagister.

Materias

Temario

Área Marketing y Comercial O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Obxetivos Obxectivo xeral:
Ofrecer unha visión xeral da norma UNE 175001 que axude a mellorar a competitividade do establecemento co fin de garantir a súa supervivencia nun contorno cada día máis esixente e xerar nos clientes maior fidelidade.

Obxectivos específicos:
-Adquirir as competencias necesarias que permita profesionalizar a xestión dos establecementos comerciais potenciando o desenvolvemento dos recursos humanos.
-Saber diferenciar os establecementos comerciais que adopten a norma UNE 175001 por medio da calidade do servizo.
-Coñecer os requisitos de calidade dos distintos elementos tanxibles dun establecemento.
-Adquirir as competencias profesionais axeitadas polos profesionais que tratan directamente cos clientes e, así, mellorar a rendibilidade a través da optimización do capital humano.

Obxectivos do módulo "Sensibilización ambiental":
Preténdese concienciar os asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñecer as principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñecer os principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer as principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñecer a definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar os participantes das vantaxes das políticas de igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas lle poden facer á sociedade.

Programa MÓDULO 1: A NORMA UNE 175001 DE CALIDADE DO SERVIZO NO PEQUENO COMERCIO. REQUISITOS DO SERVIZO
1.1. Ingredientes da calidade na atención ao cliente
1.1.1. Cortesía
1.1.2. Credibilidade
1.1.3. Comprensión do cliente
1.1.4. Fiabilidade
1.1.5. Seguridade
1.1.6. Accesibilidade
1.2. Xestión de queixas. Capacidade de resposta
1.2.1. Erros máis frecuentes
1.2.2. Método de solución de queixas
1.3. Comunicación eficaz co cliente
1.3.1. Obstáculos na comunicación
1.3.2. Linguaxe verbal e non verbal
1.3.2.1. Erros máis frecuentes
1.3.3. A escoita activa
1.3.4. As preguntas
1.3.5. Superar as obxeccións
1.3.6. Recomendacións
MÓDULO 2: REQUISITOS DOS ELEMENTOS TANXIBLES
2.1 Instalacións
2.2 Equipos e mobiliario
2.3 Envases e embalaxes
2.4 Documentos de compra
2.5 Produtos

MODULO 3: REQUISITOS DO PERSOAL
3.1. Orientarse ao cliente
3.2. Características, imaxe e actitudes do profesional de atención ao cliente
3.3. Competencia profesional: fases na atención directa ao cliente
3.4. A xestión da calidade e a mellora continua

MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización ambiental
-Concepto de medio ambiente
-A deteriorización do medio natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de igualdade: introdución. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Calidade de Servicio e Atención ó Cliente

Precio a consultar