EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Climatización

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial Lugo

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Metodología Semipresencial
Lugar Lugo
Inicio Fechas a elegir
  • Subvencionado a trabajadores
  • Semipresencial
  • Lugo
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO CON EL QUE PODRáS FORMARTE Y DESARROLLARTE EN TU CARRERA PROFESIONAL. NO DEJES ESCAPAR LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN UN CENTRO COMO ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Lugo
Ver mapa
27003

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Climatización
Técnicas mixtas

Temario

Área Instalaciones y Equipamientos Industriales Modalidade Mixta Data de Comezo 24-03-2008 Data de Remate 17-04-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 50 Horarios Horario: de luns a xoves de 20:00 a 22:30 O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Obxetivos Obxectivo Xeral:
Aportar os coñecementos necesarios para identificar os distintos compoñentes, os tipos de circuitos, así como a interpretación do seu funcionamento e cálculo dos mesmos dacordo coa aplicación
Obxectivos Específicos:
-Coñecer a tecnoloxía específica e termodinámica aplicada.
-Coñecer os distintos compoñentes.
-Aprender o funcionamento dos distintos tipos de circuitos que incorporan os equipos que están no mercado.
-Coñecer o protocolo de instalación e manexo de compoñentes.
-Coñecer o procedimento para facer probas de estanqueidade, vacío e carga refrixerante
-Coñecer un plan de mantemento dos distintos equipos.
-Obter un coñecemento xeral das normas de seguridade e hixiene no traballo.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medio ambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.


Programa Módulo 1: Compoñentes dos distintos circuitos e o seu funcionamento.
Módulo 2: Producción de frío e calor mediante a inversión do ciclo " bomba de calor".
-Principios básicos de refrixeración.
-Medios para a producción de frío e calor.
-Inversión de ciclo.
-Aplicacións.
Módulo 3: Compoñentes dunha instalación de aire acondicionado.
3. 1. Compresores.
-Principio de funcionamento.
-Tipos e aplicacións.
-Selección adecuada dos mesmos
3. 2. Evaporadores e condensadores.
-Finalidade e tipos empregados na actualidade
-Aplicacións
-Cálculo.
-Normas de utilización.
-Montaxe dos mesmos.
3.3: Condensadores e valvulería.
-Compoñentes e cálculo dos mesmos
-Interpretación dos circuitos que incorporan as distintas marcas que se encontran no mercado.
Módulo 4: Estudio do funcionamento dos circuitos
-Rexistro dos datos de noso interese.
-Precaucións que debemos adoptar antes da selección dun equipo.
-Cálculo e selección dos equipos.
-Posta en marcha dos distintos equipos. Protocolo a seguir.


Módulo 5: Verificar o funcionamento e facer as comprobacións necesarias.
Módulo 6: Fluídos refrigerantes, manexo e precaucións
Módulo 7: Seguridade e higiene no traballo.
Módulo 8: Deseño e cálculo de conductos en fibra climaver-plusMÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias