COMB - Centre d'Estudis Col·legials. Col.legi de Metges de Barcelona

Competència en Atenció Inicial d'Urgències

COMB - Centre d'Estudis Col·legials. Col.legi de Metges de Barcelona
En Barcelona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Lugar Barcelona
Horas lectivas 192h
 • Curso
 • Barcelona
 • 192h
Descripción

Objetivo del curso: Facilitar l'adquisició i/o actualització de les principals habilitats i tècniques diagnòstiques i terapèutiques aplicables a la resolució de les situacions que requereixen una intervenció immediata i a l'espera de l'assistència definitiva. Objectius Especifics: Adquirir coneixements i habilitats per donar una resposta inicial bàsica i determinar el trasllat davant situacions d'urgència vital i emergències. Adquirir coneixements i habilitats per resoldre situacions de demanda urgent de problemes de salut no vitals.
Dirigido a: Metges interessats en l'adquisició i aprofundiment en els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a desenvolupar la seva activitat dins del camp de les urgències i emergències en els primers nivells assistencials extrahospitalaris.

Instalaciones (2) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Barcelona
Ver mapa
Passeig de la Bonanova, 47, 08017

Inicio

Consultar

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Emergencias
Atención prehospitalaria
Técnico en emergencias
Urgencias médicas

Temario

Temari

Emergències i catàstrofes.

Urgències més rellevants per aparells i especialitats:

 • Respiratori
 • Cardiovascular
 • Sistema nerviós
 • Neurologia i psiquiatria
 • Digestiu
 • Nefrourològic
 • Endocrino-metabòlic
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Locomotor
 • Ginecològiques
 • Pediatria

Infeccions.

Intoxicacions.

Ambientals.

Realització de casos clínics (60 h).

Metodologia docent

L'alumne disposa d'un manual on s'inclouen les principals pautes d'actuació en situacions d'urgència i emergència. A través del Campus Virtual del Centre d'Estudis Col·legiales del COMB es publiquen casos clínics (60 h) relacionats amb el contingut teòric del curs i orientats fonamentalment a la presa de decisions clíniques de situacions que poden ser complexes tant per la gravetat com per els mitjans necessaris per a la seva atenció. L'alumne va seguint individualment els continguts del.

Avaluació

Superar l'avaluació de la part teòrica (tests multiresposta) a distància a través del Campus Virtual del Centre d'Estudis Col·legials del COMB, realització dels casos clínics plantejats, assistir al 80% dels tallers presencials i superar l'avaluació pràctica corresponent.

Objectius

Objectiu Gneneral:

Facilitar l'adquisició i/o actualització de les principals habilitats i tècniques diagnòstiques i terapèutiques aplicables a la resolució de les situacions que requereixen una intervenció immediata i a l'espera de l'assistència definitiva.

Objectius Especifics:

 • Adquirir coneixements i habilitats per donar una resposta inicial bàsica i determinar el trasllat davant situacions d'urgència vital i emergències.
 • Adquirir coneixements i habilitats per resoldre situacions de demanda urgent de problemes de salut no vitals.
 • Adquirir coneixements en la indicació i habilitats en la interpretació de les principals exploracions complementàries aplicables en la resolució d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 • Adquirir els coneixements i habilitats bàsiques i millorar l'actitud per a l'actuació davant d'una emergència d'origen traumàtic amb una o múltiples víctimes.

Información adicional

Observaciones:

A distància en paper, casos pràctics on line i tallers presencials.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares