Curso actualmente no disponible
Infocentre Formació I Estudis S.l.

COMPTABILITAT INFORMATITZADA - Presencial Vic (Barcelona)

Infocentre Formació I Estudis S.l.
En VIC ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Nivel Nivel básico
Horas lectivas 40h
Duración 2 Meses
  • Subvencionado a trabajadores
  • Nivel básico
  • 40h
  • Duración:
    2 Meses
Descripción

Es pretén el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals, de tal manera que l’assistent arriba a un nivell que li permet treballar en una comptabilitat simple.

-Dominar les tècniques bàsiques de la comptabilitat
-Confeccionar el llibre diari sense dificultats, pel que fa referència a situacions quotidianes (situacions sense un especial grau de complexitat).
-Tenir coneixements generals en els temes d’amortitzacions i provisions.
-Adquirir una base suficient per seguir sense dificultat un curs superior.
-Aprendre a registrar assentaments comptables a través de Contaplus.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

PLA
General
Contable
Costos
Gestió
Assentaments
Balanç
Perdues
Guanys
Provisions

Profesores

A determinar el Docente
A determinar el Docente
Docente

Temario

1. Objectius de la Comptabilitat.
1.1. Informació sobre el patrimoni.
1.1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.2.1. Les equivalències comptables
1.2.2. Compte de pèrdues i guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.1.1. Classificació dels comptes
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Relació entre els llibres
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable i valoració d’existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.1.1. Sistemes de comptabilització de les existències.
3.2. Sistemes de valoració d’ existències
3.3. Comptabilització de l’ I.V.A

4. Amortitzacions.
4.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
4.2. Comptabilització de les amortitzacions.
4.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
4.3.1. Les taules oficials d’ amortitzacions.
4.3.2. Sistemes de càlcul

5. Introducció a les Provisions.
5.1. Concepte de provisió.
5.2. Principals provisions

6. Contaplus

Accés a l’Aplicació
- Selecció d’empreses.
- Opcions d’empresa.

Menú Útil
-Organització de fitxers.
-Gestió d’usuaris.
-Còpies de seguretat.
-Avisos d’inici.

Menú Financera
-Pla general comptable (sense aprofundir).
-Mòdul conversor.
-Subcomptes.
-Subcomptes IVA.

Gestió d’assentaments
-Venciments.
-Cassació.
-Llibre Diari.
-Llibre Major.
-Balanços.
-Utilitats d’assentaments (tots excepte Export/ Import).
-Assentaments Predefinits.
-Opcions IVA.
-Finalització de l’exercici.

Información adicional

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares