Curso actualmente no disponible

COMPTABILITAT INFORMATITZADA - Presencial Vic (Barcelona)

Curso subvencionado para trabajadores

En VIC ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado a trabajadores

 • Nivel

  Nivel básico

 • Horas lectivas

  40h

 • Duración

  2 Meses

Descripción

Es pretén el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals, de tal manera que l’assistent arriba a un nivell que li permet treballar en una comptabilitat simple.

-Dominar les tècniques bàsiques de la comptabilitat
-Confeccionar el llibre diari sense dificultats, pel que fa referència a situacions quotidianes (situacions sense un especial grau de complexitat).
-Tenir coneixements generals en els temes d’amortitzacions i provisions.
-Adquirir una base suficient per seguir sense dificultat un curs superior.
-Aprendre a registrar assentaments comptables a través de Contaplus.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • PLA
 • General
 • Contable
 • Costos
 • Gestió
 • Assentaments
 • Balanç
 • Perdues
 • Guanys
 • Provisions

Profesores

A determinar el Docente

A determinar el Docente

Docente

Temario

1. Objectius de la Comptabilitat.
1.1. Informació sobre el patrimoni.
1.1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.2.1. Les equivalències comptables
1.2.2. Compte de pèrdues i guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.1.1. Classificació dels comptes
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Relació entre els llibres
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable i valoració d’existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.1.1. Sistemes de comptabilització de les existències.
3.2. Sistemes de valoració d’ existències
3.3. Comptabilització de l’ I.V.A

4. Amortitzacions.
4.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
4.2. Comptabilització de les amortitzacions.
4.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
4.3.1. Les taules oficials d’ amortitzacions.
4.3.2. Sistemes de càlcul

5. Introducció a les Provisions.
5.1. Concepte de provisió.
5.2. Principals provisions

6. Contaplus

Accés a l’Aplicació
- Selecció d’empreses.
- Opcions d’empresa.

Menú Útil
-Organització de fitxers.
-Gestió d’usuaris.
-Còpies de seguretat.
-Avisos d’inici.

Menú Financera
-Pla general comptable (sense aprofundir).
-Mòdul conversor.
-Subcomptes.
-Subcomptes IVA.

Gestió d’assentaments
-Venciments.
-Cassació.
-Llibre Diari.
-Llibre Major.
-Balanços.
-Utilitats d’assentaments (tots excepte Export/ Import).
-Assentaments Predefinits.
-Opcions IVA.
-Finalització de l’exercici.

Información adicional

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

COMPTABILITAT INFORMATITZADA - Presencial Vic (Barcelona)

Curso gratis
subvencionado por el Estado