PIMEC Formació

   Contractació

   PIMEC Formació
   En Barcelona

   Curso gratis
   subvencionado por el Estado
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Subvencionado
   Nivel Nivel intermedio
   Lugar Barcelona
   Horas lectivas 20h
   Duración Flexible
   Inicio Fechas a elegir
   • Subvencionado
   • Nivel intermedio
   • Barcelona
   • 20h
   • Duración:
    Flexible
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   Actualment existeix una gran varietat de contractes laborals i resulta interessant saber quin resulta més adient per la nostra entitat. Per això en aquest curs exposarem els diferents contractes laborals existents, fent especial menció dels més comuns: l’indefinit i el temporal. També obtindrem els coneixements necessaris administratius i legals per poder dur a terme una correcta contractació.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Barcelona
   Calle Viladomat, 174, 08015, Barcelona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Barcelona
   Calle Viladomat, 174, 08015, Barcelona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   -Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal - Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral. - Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals. - Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa. - Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa. - Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar. - Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Coneixements
   Agencies
   Contracte
   Extinció
   Modalitats
   Suspensió
   Contractació
   Practiques
   Informació
   Empreses

   Profesores

   Equipo Docente
   Equipo Docente
   Profesorado

   Temario

   Continguts

   1. Coneixements legals
   1.1. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació
   1.2. Intermediació laboral
   1.3. Serveis Públics d’ocupació
   1.4. Agències de col·locació
   2. El contracte de treball
   2.1. Què és un contracte de treball
   2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball
   2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball
   2.4. Modalitats de contractació
   2.5. La contractació indefinida
   2.6. La contractació temporal
   2.7. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge
   2.8. L’entrega de la còpia bàsica
   2.9. La informació sobre contractes i subcontractes
   2.10. La figura jurídica del frau de llei
   2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal
   3. Relació amb l'administració pública
   3.1. La relació contractual dels empleats públics
   3.2. Límits a la contractació dels empleats públics
   3.3. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació
   4. Gestió de nòmina
   4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS
   4.2. Cotització y pagament de salaris
   4.3. Documents de cotització
   4.4. Sistema Red

   Información adicional

   Codi Curs  - FS2018-0465

   Codi Curs FS2018-0616