Oposicentro (BÁRCENA Formación)

Cos Docent

Oposicentro (BÁRCENA Formación)
En Mallorca, Menorca, Ibiza

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Lugar Mallorca, menorca, ibiza
  • Oposiciones
  • Mallorca, menorca, ibiza
Descripción

1. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns en els Cossos de Mestres, de Professors d’Ensenyament de Secundària, i de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes es desenvoluparan en l’idioma corresponent.

2. En totes les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques,

aquestes habilitats hauran de ser avaluades en alguna de les proves.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación

Mallorca, Menorca, Ibiza
Islas Baleares, España
Ver mapa
Inicio
Ubicación
Mallorca, Menorca, Ibiza
Islas Baleares, España
Ver mapa

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Oposiciones
Cuerpo docente
Docencia
Didáctica
Didáctica de música
Didáctica de ciencias naturales
Didáctica de ciencias sociales
Profesorado
Didáctica de lengua y literatura
Didáctica de idiomas

Temario

Proves de la fase d’oposició.

En els procediments d’ingrés als cossos de funcionaris docents, la fase d’oposició constarà de dues proves que s’ajustaran a allò que s’indica a continuació:

1. Primera prova.

Consistirà en el desenvolupament per escrit d’un tema entre 3 triats a l’atzar del temari oficial, així com l’elaboració d’un supòsit pràctic relacionat amb l’especialitat Aquesta prova, basada en les competències científiques, determinarà el nivell de coneixements i capacitats corresponents a l’especialitat.

2. Segona prova

Tindrà per objectiu determinar el nivell d’adquisició, per part de l’aspirant, de la competència pedagògica i didàctica, així com el domini de les capacitats necessàries per a l’exercici docent i les habilitats didàctiques corresponents a l’especialitat a la què s’opta. Es valorarà especialment la incorporació de les TICs a la pràctica docent.

Consistirà en la preparació i defensa oral d’una Programació Didàctica o Pla d’Actuació que conté 12 Unitats Didàctiques o Actuacions de l’especialitat corresponent.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares