Fundación Universitat Jaume I - Empresa (FUE-UJI)

   Curs d'Especialització en Microbiologia, Citogenética, Hematologia, Oncohematología, Biopatología Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic

   Fundación Universitat Jaume I - Empresa (FUE-UJI)
   En Castellón De La Plana

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Curso
   Lugar Castellón de la plana
   Inicio 29/10/2019
   • Curso
   • Castellón de la plana
   • Inicio:
    29/10/2019
   Descripción

   malaltia. L'anàlisi clínica és una branca de la química analítica prenent la metodologia i instrumentació més adequada a les seues finalitats. Entre les àrees implicades en la impartició del màster, la de química analítica és una de les més antigues d'aquesta universitat.

   El Curs d'Especialització en Microbiologia, Citogenética, Hematologia, Oncohematología, Biopatología Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic es justifica en la necessitat eixides professionals tant a graduats en química com de l'àrea de medicina. En concret, per a l’alumnat procedent del grau en Química es descobreix un futur professional que a priori no estava en la seua ment: el sanitari. Aquest implica preparar i aprovar l'examen de Químic Intern Resident (QIR). El QIR consisteix en una especialització que es du a terme durant quatre anys en un hospital que permet realitzar l'especialització en: Anàlisi Clínica, Biologia Molecular, Radioteràpia o Microbiologia. Els alumnes que finalitzen l'especialització tenen l'oportunitat de passar a treballar en hospitals públics i privats. De la mateixa manera, per a farmacèutics, metges, bioquímics i biòlegs, els serveix de preparació al corresponent FIR, MIR, QIR i BIR, respectivament.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   29 oct 2019
   Castellón De La Plana
   Campus Riu Sec, 12071, Castellón, España
   Ver mapa
   Inicio 29 oct 2019
   Ubicación
   Castellón De La Plana
   Campus Riu Sec, 12071, Castellón, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   Proporcionar una formació avançada d'alt nivell científic en els aspectes aplicats de l'anàlisi clínica, a un nivell superior als estudis de grau, dins d'un entorn d'excel·lència docent i investigadora que capaciten per a desenvolupar una carrera professional en aquesta disciplina. Formar investigadors i investigadores en l'àmbit de l'anàlisi clínica que siguen capaços de dur a terme un treball dins d'un equip en un laboratori públic o privat, tant en el seu vessant d'analítiques diàries com en la investigació que es du a terme en aquests. Fomentar la formació continuada dels titulats i titulades universitaris en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Medicina, Infermeria, Bioquímica, Biotecnologia i altres graus de les ciències de la salut en l'entorn de la Universitat Jaume I. Crear una plataforma de formació d'investigadors i investigadores mitjançant la capacitat d'atracció d'estudiantat de grau d'alt nivell a través d'una oferta acadèmica en diferents àmbits d'elevada projecció social. Proporcionar a la societat i la mateixa universitat uns titulats i titulades del màster altament formats i preparats per a aplicar els últims coneixements en anàlisi i química clínica, com són: Amb formació avançada de tipus teòric i metodològic que es complementa amb una formació més específica en distints àmbits de l'anàlisi. Amb formació amb una elevada component teoricopràctica dirigida per al desenvolupament i modelització de nous mètodes d'anàlisi, que permeten a l'alumnat prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos. Que siguen capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit analític, reporten els resultats d’aquests i porten a terme la seua presentació i discussió oral. Amb coneixement de les eines necessàries per a la transferència dels resultats d'investigació a empreses de base tecnològica (spin-off).

   · ¿A quién va dirigido?

   Titulats i titulades universitaris. Per a accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari, de grau o llicenciatura, oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior, que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Podran accedir els titulats i titulades procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. Estudiantat de les titulacions de grau, interessat a orientar el seu futur professional en l'àmbit de la direcció i gestió de la innovació, i que tinga pendent superar menys de trenta crèdits ECTS (incloent-hi el treball de final de grau). Nota: aquest alumnat no podrà optar a cap certificat ni a l'expedició del títol propi fins que no s'obtinga la titulació corresponent. Professionals del sector que, sense posseir títol universitari, acrediten suficient experiència professional (almenys tres anys) en la direcció o empleats o empleades en empreses o institucions vinculades a l'àmbit d'estudi.

   · Requisitos

   1 Fotocòpia del títol 1 còpia de l'Expedient Acadèmic Curriculum Vitae 1 fotografia 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport). Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça Nomene de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària

   · Titulación

   Títol / Diploma: Títol d'especialista per la Universitat Jaume I

   · ¿Qué distingue a este curso de los demás?

   Els cursos teòrics seran un total d'11, de 3 crèdits cadascun, que es desenvoluparan d'aquesta manera: 3 cursos (9 crèdits) en la UJI, 3 cursos (9 crèdits) més en l'Hospital General, altres 2 cursos (6 crèdits) en l'Hospital Provincial, i finalment 2 cursos (6 crèdits) en l'Hospital La Plana. A més, el curs d'Hematologia (3 crèdits) és compartit pels Hospitals Provincial i General. Els cursos teòrics, en horari de vesprada, s'alternen amb cursos pràctics en horari de matí, que assumeix el grup de química bioanalítica d'aquesta universitat (40 en total), i els hospitals La Plana (5), el General (6) i el Provincial (6).

   · ¿Qué pasará tras pedir información?

   Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Bioquímica
   Hematología
   Instrumentación en laboratorio
   Microbiología
   Bioquímica clínica
   Parasitología
   Citogenetica
   laboratorio clinico
   Gestión
   Química

   Temario

   Teoría UJI

   • BC1: Instrumentación del Laboratorio clínico (3 créditos)
   • BC2: Bioestadística clínica: métodos y aplicaciones (3 créditos)
   • BC3: Química para analistas

   Teoría Hospital La Plana

   • BC4: Gestión del laboratorio clínico (3 créditos)
   • BC5: Bioquímica clínica 1 (3 créditos)

   Teoría Hospital General

   • BC6: Citogenética clínica (3 créditos)
   • BC7: Bioquímica clínica 2 (3 créditos)
   • BC8: Bioquímica clínica 3 (3 créditos)

   Teoría Hospital Provincial

   • BC9: Microbiología y parasitología clínica (3 créditos)
   • BC10: Biopatología molecular

   Teoría Hospital Provincial y La Plana

   • BC11: Hematología (3 créditos)
   • BC12: UJI: 12 créditos dedicados a un trabajo de investigación relacionado con la bioquímica clínica.

   Prácticas

   • BC13: UJI y Hospital La Plana: 5 créditos dedicados a temática teórica impartida
   • BC14: UJI y Hospital General: 7 créditos dedicados a la temática teórica impartida
   • BC15: UJI y Hospital Provincial: 7 créditos dedicados a la temática teórica impartida


   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares