Fundació URV - Centre Formació Permanent

Diploma de Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social.

Fundació URV - Centre Formació Permanent
Semipresencial Tarragona

1.250 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Metodología Semipresencial
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
 • Postgrado
 • Semipresencial
 • Tarragona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

El Diploma de Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social, ofereix una formació integral a totes aquelles persones que es volen preparar per treballar, de manera voluntària o professional, en països del Sud o dins de les ONG al nostre país.

Aquest postgrau, amb un plantejament eminentment pràctic, dóna resposta a les necessitats d’especialització i professionalització de les organitzacions que actuen en l'àmbit de la cooperació internacional. D’una banda, aporta els coneixements teòrics sobre l'organització econòmica i jurídica del món actual per a facilitar les eines imprescindibles d'anàlisi i reflexió als seus alumnes. De l'altra, el Diploma d'Especialització en Cooperació, desenvolupament i innovació social ofereix una important dimensió operacional que facilita el treball directe en projectes de desenvolupament o accions d’emergència sobre el terreny, en col•laboració estreta amb les contraparts locals i els beneficiaris. En aquest sentit, el curs incorpora, entre els seus docents, responsables d’ONG que aporten la seva experiència en el món de la cooperació per al desenvolupament, alhora que permeten que l'alumnat conegui les diferents metodologies de treball dins d'aquest àmbit.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Tarragona
Av. Catalunya 35, Tarragona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Tarragona
Av. Catalunya 35, Tarragona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

· ¿A quién va dirigido?

Persones que, professional o voluntàriament, col.laboren en projectes de cooperació, desenvolupament i innovació social,, així com a persones que exerceixen o volen formar-se per exercir aquest treball en accions sobre el terreny a països en vies de desenvolupament, amb ONG's o institucions locals i internacionals.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
17 años con Emagister

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 17 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Cooperació
Desenvolupament i Innovació Social
Cooperación al desarrollo
investigación
Desarrollo e innovación
Investigación social
Derecho político
Relaciones sociales
Naciones Unidas
Derecho social
Cooperación internacional
Desarrollo local
Responsabilidad social
Pobreza

Profesores

Joan Fuster García
Joan Fuster García
Profesor

Santiago J. Castellá Surribas
Santiago J. Castellá Surribas
Profesor

Temario

Mòdul: Mòdul 1: El nou escenari mundial en les relacions nord-sud ECTS: 5 Durada: 45 h. Contingut:
 1. Introducció a la Globalització: sistema econòmic internacional i desenvolupament.
 2. Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud: La gestació de la societat internacional moderna i contemporània.
 3. Dominació colonial i processos de descolonització. Formes contemporànies de colonialisme.
 4. Noves tendències de la Societat Internacional contemporània: Hegemonia, multilateralisme, pau, seguretat, democràcia, drets humans, gènere i sostenibilitat.
 5. Comerç internacional i desenvolupament: (OMC,TLC, Merco-Sur).
 6. L'efecte rebot de les desigualtats Nord-Sud. El cas de la migració econòmica S-N i els refugiats.
 7. Evolució històrica dels moviments socials altermundistes: El moviment crític amb la globalització.
 8. L'emergència de les ONG en la societat i les institucions internacionals.
Mòdul: Mòdul 2: El desenvolupament: la cooperació com a eina ECTS: 5 Durada: 45 h. Contingut:
 1. Les Polítiques estatals de la Cooperació Internacional per al desenvolupament.
 2. Els ens subestatals i la cooperació al desenvolupament.
 3. Les institucions internacionals de la cooperació al desenvolupament: especial referència al sistema de les Nacions Unides.
 4. La política europea de cooperació al desenvolupament.
 5. La societat civil organitzada. ONGD i Cooperació no governamental.
 6. Els projectes de desenvoupament. El cicle, la identificació, la gestió i l'avaluació
 7. L'acció humanitària i les actuacions d'emergència.
 8. Tecnologies apropiades per al desenvolupament humà.
Mòdul: Mòdul 3: Diferents enfocaments del concepte de desenvolupament ECTS: 5 Durada: 45 h. Contingut:
 1. Introducció a les teories del desenvolupament.
 2. Cultura i desenvolupament.
 3. L'impuls del co-desenvolupament.
 4. Educació i Desenvolupament.
 5. Gènere i desenvolupament.
 6. Sostenibilitat i desenvolupament.
 7. Medi ambient i drets humans i desenvolupament: aspectes jurídics.
 8. Salut i desenvolupament .
Mòdul: Mòdul 4: L'acció transformadora al Nord ECTS: 5 Durada: 45 h. Contingut:
 1. Les ONGD com a agents mobilitzadors i de canvi social.
 2. Incidència i sensibilització de l'opinió pública.
 3. La implicació dels poders públics. Col.laboració vs pressió.
 4. Bases de la responsabilitat social corporativa.
 5. El sector privat i el desenvolupament responsable.
 6. L'Economia del bé comú.
 7. Innovació i empreneduria social.
 8. El foment de noves actituds, valors i comportaments individuals i col·lectius: Comerç just i inversions ètiques.
Mòdul: Simulador Geopolític ECTS: 5 Durada: 80 h. Contingut:
 1. Presentació del Simulador (Presencial)
  1.1.Introducció
  1.2. Funcionament
  1.3. Adjudicació de rols
  1.4. Preguntes
 2. Inici del Simulador (online)
  Blocs:
  2.1. Relacions Internacionals
  2.2. Política i economia
  2.3. Comerç, recursos i medi ambient
 3. Sessió presencial (meitat de curs)
  3.1. Avaluació
  3.2. Orientacions i aclariment de dubtes
 4. Cloenda del Simulador (Presencial)
Conclusions i suggeriments Mòdul: Informació general del curs ECTS: 3 Contingut: Cal desenvolupar un tema relacionat amb el temari impartit durant el curs: un plantejament conceptual/teòric, una proposta metodològica, una anàlisi crítica, el disseny d'un projecte de cooperació, etc.

Abans d'iniciar l'elaboració del treball cal acordar el tema amb el coordinador.

Es valorarà l'originalitat, l'esforç de recerca, l'oportunitat del tema, la introducció d'elements analítics, innovadors i, si escau, crítics. I, sobretot, la collita pròpia.
Mòdul: Tutories ECTS: 2 Durada: 20 h.