Fundació URV - Centre Formació Permanent

Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius.

Fundació URV - Centre Formació Permanent
Semipresencial Tarragona

1.800 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Metodología Semipresencial
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
 • Postgrado
 • Semipresencial
 • Tarragona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

Amb aquest curs es pretén que els estudiants puguin comptar amb una funció directiva capacitada per exercir les responsabilitats que atorga la nova Llei d'educació de Catalunya i els decrets d'autonomia i de direcció de centres educatius publicats al 2010.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Excorxador, s/n, 43003

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l'organització i gestió de centres educatius vinculats a sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública; docents en actiu que vulguin accedir a la funció directiva.

· Titulación

Diploma de Postgrau

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 17 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Direcció
Gestió
Centre Educatiu

Profesores

Ángel-Pío González Soto
Ángel-Pío González Soto
Profesor

Josep Bargalló Valls
Josep Bargalló Valls
Profesor

Temario

Mòdul: MÒDUL 1. EL LIDERATGE PEDAGÒGIC ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores lectives: 20

1.1. Exercir el lideratge

 • Principis de lideratge
 • Lideratge i competència emocional


1.2. Gestió versus lideratge

 • Claus de la gestió
 • Claus del lideratge


1.3. La millora del procés comunicatiu personal Mòdul: MÒDUL 2. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

2.1. Continguts del Projecte Educatiu del Centre

 • Els documents annexos


2.2. Normes d'organització i funcionament del centre

 • Confecció i aplicació


2.3. Actualització del PEC i de les Normes

 • Plantejaments educatius
 • Indicadors de progrés


2.4. Resolució de casos pràctics Mòdul: MÒDUL 3. EL CENTRE EDUCATIU COM A ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

3.1. Planificació estratègica

 • Organització dels recursos.
 • L'organització del temps i l'espai.
 • L'atenció a la diversitat


3.2. Gestió del canvi

 • El canvi en les organitzacions.
 • La innovació educativa.
 • Desenvolupament professional.


3.3. Resolució de casos pràctics Mòdul: MÒDUL 4. LA FUNCIÓ DIRECTIVA I LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

4.1. La normativa de la funció directiva i la direcció dels centres

 • Competències
 • Atribucions


4.2. La legislació educativa

 • L'alumnat
 • El professorat
 • Els centres


4.3. El Projecte de Direcció de Centre Mòdul: MÒDUL 5. LA GESTIÓ ECONÒMICA I DE RECURSOS DELS CENTRES DOCENTS ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

5.1. La normativa d'hisenda pública

 • Estudis econòmics i financers dels serveis públics.
 • La normativa aplicable als centres docents.


5.2. Els sistemes comptables dels organismes autònoms i dels centres depenents de l'administració pública

 • La gestió pressupostària.
 • Les subvencions públiques.
 • Les aportacions privades als ens públics.


5.3. Resolució de casos pràctics Mòdul: MÒDUL 6. ELS CENTRES DOCENTS EN L'ÀMBIT NORMATIU ADMINISTRATIU, PÚBLIC I CIVIL ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

6.1. La normativa administrativa no educativa d'aplicació als centres docents

6.2. La normativa laboral d'aplicació als centres docents

 • Personal contractat directament
 • Personal contractat per membres de la comunitat educativa
 • Personal d'empreses subcontractades
 • Salut laboral


6.3. La normativa fiscal d'aplicació als centres docents

6.4. La normativa referent a establiments i menjadors públics

 • La gestió de residus


6.5. La normativa de responsabilitat civil

6.6. D'altra normativa d'aplicació als centres docents Mòdul: MÒDUL 7. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

7.1. La comunicació pública dins la comunitat educativa

 • Els mitjans de comunicació interns
 • Continguts
 • Formats


7.2. La comunicació pública cap a l'entorn social

 • Els mitjans de comunicació social
 • La premsa escrita
 • La ràdio
 • La televisió


7.3. Els llenguatges comunicatius

 • Eines, tècniques i estratègies


7.4. Resolució de casos pràctics Mòdul: MÒDUL 8. LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut:

Hores Lectives: 20

8.1. El marc general de la formació permanent

 • Concepte de formació permanent
 • Referències legislatives a la formació
 • La formació del professorat al Departament d'Ensenyament:
  • la programació i gestió de la formació
  • els Serveis Educatius
  • altres institucions, entitats i unitats de formació


8.2. La formació del professorat com a eina estratègica de millora: els Plans de Formació de Centre

8.3. L'avaluació de la formació. La transferència de la formació a la pràctica docent

8.4. L'esperit "Delors". Formació al llarg de la vida. Institucions que aprenen

8.5. El paper de les direccions en la formació d'avui i de demà
Mòdul: MÒDUL 9. L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA: NIVELLS I COMPETÈNCIES ECTS: 1 Durada: 10 h. Contingut:

Hores Lectives: 10

9.1. Els marcs constitucionals

 • Unió Europea
 • Estat Espanyol
 • Catalunya


9.2. Les administracions catalanes

 • Generalitat
 • Consells comarcals
 • Ajuntaments


9.3. Les accions educatives del món local Mòdul: MÒDUL 10. DOCÈNCIA I GESTIÓ 2.0: EINES I APLICACIONS ECTS: 3 Durada: 30 h. Contingut:

Hores Lectives: 30

10.1. Les eines web 2.0

 • Moodle
 • Google docs
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Sildeshare
 • D'altres


10.2. La web 2.0 en la docència

 • Els espais cooperatius de treballs
 • Experiències i bones pràctiques


10.3. La web 2.0 en la gestió

 • Els webs socials
 • Experiències i bones pràctiques


10.4. Les eines web 2.0 com a identificatiu de centre

 • Experiències i bones pràctiques
 • Resolució de problemes


10.5. Construir l'espai web personal i de grup

 • Portafolis
Mòdul: MÒDUL 11. PROJECTE DE FI DE CURS ECTS: 8 Durada: 80 h. Contingut:

Projecte de Direcció d'un centre docent

Mòdul: TUTORIA ECTS: 2 Durada: 20 h. Contingut: .

Información adicional

PRESENCIALITAT: Les classes presencials es realitzaran des d'octubre de 2016 fins al gener de 2017.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).