URV - Universitat Rovira i Virgili

Direcció de Recursos Humans

URV - Universitat Rovira i Virgili
En Tarragona

4.500 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
 • Master
 • Tarragona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

Formar a professionals de la direcció de recursos humans

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Tarragona
Avinguda Països Catalans,35, 43007, Tarragona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Tarragona
Avinguda Països Catalans,35, 43007, Tarragona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Diplomats universitaris, graduats i llicenciats de totes les carreres, estudiants de postgrau i professionals que treballen o no a l'àmbit de la gestió dels RH.

· Titulación

Màster

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 12 años en Emagister.

Temario

Mòdul 1. Polítiques de personal i de gestió de Recursos Humans

(2 ECTS - 8 hores presencials / 8 hores no presencials)

 • Gestió de personal i dels RH.
 • La cultura de l'organització, missió i reptes del departament de RH.
 • Models de gestió per competències.
 • Exercicis amb exemples de polítiques de personal d'èxit.

Mòdul 2. Relacions laborals i contractació

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Modalitats contractuals, drets i deures del treballador i l'empresari.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els convenis sectorials i col·lectius.
 • Procediment laboral, faltes i sancions.
 • Nòmines i Seguretat Social.
 • Exercicis de resolució de casos pràctics.

Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Elaboració de perfils de llocs de treball.
 • Estratègies i mètodes de captació.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
 • L'entrevista per competències.
 • Test psicològics aplicats a la selecció.
 • Tallers d'elaboració de perfils i d'entrevista de selecció.

Mòdul 4. Formació i gestió del desenvolupament

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Les necessitats de formació a l'empresa.
 • Avaluació de les necessitats formatives de l'organització.
 • Elaboració de plans de fomació.
 • Tècniques de formació.
 • Entorns virtuals de formació.
 • Avaluació dels resultats i beneficis de la formació.
 • Tallers pràctics d'aplicacions de polítiques de formació.

Mòdul 5. Polítiques de comunicaci

(6 ECTS - 28 hores presencials / 20 hores no presencials)

 • Els plans de comunicació interna a l'empresa.
 • Objectius de la comunicació interna.
 • La comunicació organitzacional.
 • Programes de millora de la comunicació organitzacional.
 • Tècniques de comunicació interpersonal i presentació.
 • Les xarxes de comunicació.
 • Taller pràctic d'elaboració d'un pla de comunicació interna.

Mòdul 6. Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Els plans de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Normativa bàsica de responsabilitat social corporativa i empresarial.
 • Mesura dels beneficis dels plans de responsabilitat social.
 • Salut i qualitat de vida laboral (QVL).
 • Programes de vigilància de la salut física i de millora de la QVL.
 • Tallers pràctics d'elaboració de plans de RSC i QVL.

Mòdul 7. L'estratègia i la gestió dels recursos humans a l'organització

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Planificació estratègica.
 • Compensació, beneficis i incentius.
 • Gestió planificada de fluxos de personal.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Alineació de la plantilla amb la estratègia empresarial.
 • Exercici d'anàlisi d'una estratègia de RH.

Mòdul 8. Habilitats directives i de gestió d'equips

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Direcció de grups i equips de treball.
 • Persuasió i influència.
 • Presentacions efectives de projectes.
 • Lideratge assertiu.
 • Desenvolupament assistit.
 • Exercici amb dinàmiques Indoor i Outdoor.

Mòdul 9. Gestió i avaluació dels rendiments i retribució

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Eines per avaluar els rendiments.
 • Valoració del rendiment i dels llocs de treball.
 • Conversió de la valoració en estructura salarial.
 • Sistemes retributius.
 • Direcció per objectius.
 • Exercici d'avaluació dels rendiments i sistemes retributius.

Mòdul 10. Auditoria i gestió del talent

(6 ECTS - 24 hores presencials / 24 hores no presencials)

Gestió del talent i de la diversitat

 • Planificació estratègica de les persones a l'organització.
 • Eines per a planificar carreres professionals.
 • Retenció del talent.
 • Desvinculació.
 • Les regulacions de plantilles.
 • Exercici de desenvolupament del talent.


Auditoria de la gestió de recursos humans
 • Models d'auditoria.
 • Eines d'avaluació.
 • Taller d'auditoria amb el model ASH.

Pràctiques Formatives en el Màster en Direcció de RH

(Hores d'estada a l'empresa: des de l'01/02/2018 fins al 27/10/2018)

Les pràctiques estan directament relacionades amb l'obtenció d'informació rellevant en qualitat i quantitat suficient per a desenvolupar el projecte de fi de curs.

S'adrecen especialment a l'alumnat que no té experiència laboral en l'àmbit de la gestió dels RH, i a tots els alumnes que volen conèixer diferents polítiques de direcció en empreses diferents a la seva.

L'objectiu de l'estada en l'empresa és: identificar, avaluar i elaborar una proposta per la resolució o millora d'un problema de gestió de RH.

Sectors econòmics i tipologia d'empreses: Departaments de RH d'empreses de qualsevol sector.

Criteris d'avaluació de les pràctiques: Idoneïtat i contingut de la memòria presentada per l'estudiant.

L'alumnat podrà avaluar amb un qüestionari la seva estada en l'empresa relatiu a l'adequació de les activitats desenvolupades en relació al contingut del curs, la recepció d'assessorament suficient, etc.

També els tutors responsables podran emetre un informe de valoració de l'alumne.

Projecte Fi de Màster en Direcció de RH

Característiques generals del projecte:
Ha de reflectir una proposta de pla de millora d'alguna de les temàtiques tractada als mòduls del curs, Cal que siguin d'utilitat per a l'empresa.
La memòria ha de tenir una extensió entre 30 i 50 fulls. Haurà d'estar organitzada en 10 apartats (resum, introducció, antecedents del problema, diagnòstic inicial, objectius, proposta d'intervenció, procediment d'aplicació, resultats, conclusions, proposta de millora, referències bibliogràfiques i annexos.
La memòria ha de tractar la identificació, avaluació i elaboració d'una proposta per la resolució d'un problema de gestió de RH

Criteris d'avaluació del projecte: Qualificació entre 0 i 10 punts (Apte: a partir de qualificacions iguals o superiors a 5).
Els criteris són:

 1. Presentació formal i en els terminis establerts.
 2. Qualitat del contingut.
 3. Interès de les solucions aplicades.
 4. Aplicabilitat de la solució presentada.
 5. Presentació i defensa pública del treball davant d'un tribunal.

Tutories en el Màster en Direcció de RH

El tutor del curs convocarà cada dos mesos a cadascun dels estudiants del màster i en aquestes sessions:

 1. Els estudiants recolliran el feed-back de les activitats pràctiques realitzades.
 2. S'orientarà sobre les pràctiques a realitzar.
 3. Es farà un seguiment del treball o memòria.
 4. Els estudiants podran expressar els seus dubtes i problemes.