COMB - Centre d'Estudis Col·legials. Col.legi de Metges de Barcelona

Disseny i Anàlisi d'Investigacions Clíniques

COMB - Centre d'Estudis Col·legials. Col.legi de Metges de Barcelona
Online

4.110 
+ IVA
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master
Metodología Online
Horas lectivas 450h
 • Master
 • Online
 • 450h
Descripción

Objetivo del curso: Conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsics de bioestadística aplicats a la investigació clínica. Conèixer i saber utilitzar els mètodes d'anàlisi univariable i bivariant que són d'ús comú en la investigació clínica. Entendre el concepte de modelització estadística i comprendre i saber utilitzar les tècniques multivariants de modelització més freqüentment utilitzades en investigació clínica. Entendre els principis fonamentals del disseny dels tipus més freqüents d'investigacions clíniques, i conèixer les tècniques d'anàlisis més adequades en cada cas. ...
Dirigido a: Metges i professionals sanitaris (llicenciats i diplomats universitaris) interessats en el disseny i l'anàlisi d'investigacions clíniques.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Investigación clínica
Análisis clínicos

Temario

Temari

Mòdul I. Estadística bàsica en investigació mèdica:

 • Dades, dades i més dades... Necessito informació!
 • Programes estadístics: Ordinador a les meves ordres!
 • Descripció de dades quantitatives: Quant val X?
 • Descripció de dades qualitatives: Es guareix o no es guareix?
 • Relació entre variables o el món en dues dimensions.
 • Probabilitat i l'art del diagnòstic mèdic.
 • Estimació: Un exercici d'endevinació numèrica.
 • Proves d'hipòtesis: És vostè endeví?
 • Disseny d'estudis i interpretació de resultats: Desenvolupi la seva teoria i... Provi-la!
 • Problemes d'anàlisis amb dades reals.
 • Solucions desenvolupades i comentades.

Mòdul II. Comparació de distribucions:

 • Distribucions de probabilitat.
 • Anàlisi de dades qualitatives.
 • Anàlisis de dades normals.
 • Anàlisis de dades no normals.
 • Problemes d'anàlisis amb dades reals.
 • Solucions desenvolupades i comentades.

Mòdul III. Modelització estadística:

 • Regressió lineal simple.
 • Regressió lineal múltiple.
 • Regressió logística.
 • Anàlisi de supervivència.
 • Problemes d'anàlisis amb dades reals.
 • Solucions desenvolupades i comentades.

Mòdul IV. Disseny i anàlisi d'investigacions clíniques:

 • Generalitats sobre el disseny i l'anàlisi d'investigacions clíniques.
 • Disseny i anàlisi d'assaigs clínics.
 • Disseny revisions sistemàtiques i metaanàlisi d'assaigs clínics.
 • Disseny i anàlisi d'estudis diagnòstics.
 • Disseny i anàlisi d'estudis factors de risc.
 • Disseny i anàlisi d'estudis de fiabilitat i validesa.
 • Disseny i anàlisi d'estudis genètics.
 • Disseny i anàlisi d'estudis d'avaluació econòmica.

Metodologia docent

El material teòric de cada mòdul està format per unitats temàtiques que es publiquen periòdicament en el Campus Virtual del Centre d'Estudis Col·legials del COMB. L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).

Avaluació

Superar les avaluacions (tests multirespostes) corresponents als 4 mòduls i realitzar satisfactòriament el projecte tutoritzat.

Objectius

 • Conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsics de bioestadística aplicats a la investigació clínica.
 • Conèixer i saber utilitzar els mètodes d'anàlisi univariable i bivariant que són d'ús comú en la investigació clínica.
 • Entendre el concepte de modelització estadística i comprendre i saber utilitzar les tècniques multivariants de modelització més freqüentment utilitzades en investigació clínica.
 • Entendre els principis fonamentals del disseny dels tipus més reqüents d'investigacions clíniques, i conèixer les tècniques d'anàlisis més adequades en cada cas.
 • Possibilitar la lectura crítica d'articles d'investigacions clíniques originals publicats en revistes científiques.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares