UDG - Universitat de Girona.

Doble titulació grau en Economia i Administració i Direcció d'Empreses

UDG - Universitat de Girona.
En Girona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Girona
Inicio Fechas a elegir
  • Título propio
  • Girona
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

Requisits d’accés
Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
Altres especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d’accés
Codi de preinscripció: 81052
Nombre orientatiu de places: 30
Convalidació de de cicles formatius de grau superior
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Girona
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Girona
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

e

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
6 años con Emagister

¿Qué aprendes en este curso?

Economía pública
Política
Teoría económica
Historia económica
Macroeconomía
Economía política
Economía social
Política económica

Temario

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Matemàtiques I (3107G00002)

Història econòmica (3107G00005)

Sociologia (3107G00006)

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

Introducció a l'economia (3107G00012)

Matemàtiques II (3107G00003)

Estadística (3107G00004)

Introducció al dret (3107G00008)

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

Economia de l'empresa (3107G00011)

Microeconomia (3107G00013)

Macroeconomia (3107G00014)

Economia internacional (3107G00015)

Economia industrial (3107G00016)

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

Anàlisi microeconòmica (3107G03018)

Anàlisi macroeconòmica (3107G03019)

Economia pública (3107G03020)

Econometria (3107G03021)

Instruments d'economia aplicada (II) (3107G03022)

Política econòmica I (3107G03023)

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) (3107G03025)

Política econòmica II (3107G03024)

Comerç i creixement econòmic (3107G03026)

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

Direcció comercial (3107G01022)

Direcció financera I (3107G01024)

Direcció financera II (3107G01025)

Comptabilitat financera (3107G01102)

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Direcció de recursos humans (3107G01023)

Direcció estratègica (3107G01026)

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

Comptabilitat de costos (3107G01101)

Treball de fi de grau (3107G01098)

Treball de fi de grau (3107G03079)

Dret del treball (3107G00057)

Anglès per a l'economia (3107G00020)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Dret mercantil (3107G00023)

Empresa familiar (3107G00024)

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

Temes d'economia mundial (3107G00038)

Economia laboral (3107G00039)

Integració econòmica europea (3107G00040)

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

Economia de la família (3107G00042)

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

Demografia i economia de la població (3107G00044)

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

Història del pensament econòmic (3107G00047)

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

Mercats energètics (3107G00049)

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

Teoria de jocs (3107G00051)

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Sociologia del consum (3107G00056)

Matemàtica actuarial (3107G00060)

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

Econometria de la salut (3107G03033)

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

Habilitats comunicatives (3107G03036)

Optimització dinàmica (3107G03040)

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç (3107G03041)

Anàlisi d'estats financers (3107G03042)

Economia de l'educació (3107G03053)

Temes d'economia pública (3107G03054)

Economia territorial (3107G03055)

Política social (3107G03056)

Globalització econòmica (3107G03057)

Política de defensa de la competència (3107G03070)

Política d'infraestructura: inversió i regulació (3107G03071)

Incentius i informació en el finançament de l'empresa (3107G03072)

Mètodes i tècniques de decisió col.lectiva (3107G03073)

Teoria econòmica financera (3107G03074)

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

Economia del turisme (3107G03078)

Creació d'empreses (3107G00066)

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

Auditoria (3107G00025)

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

Comptabilitat pública (3107G00026)

Comptabilitat avançada (3107G00027)

Normativa comptable internacional (3107G00028)

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

Comunicació corporativa (3107G01043)

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

Recerca operativa (3107G01051)

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

Política de preus (3107G01055)

Comerç exterior (3107G00034)

Gestió de PIME (3107G00035)

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

Empreses de la nova economia (3107G01061)

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

Incertesa i decisió (3107G01064)

Mercats i organitzacions (3107G01065)

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

Polítiques comercials (3107G01077)

Finances corporatives (3107G01078)

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

Investigació comercial (3107G01080)

Control corporatiu (3107G01081)

Història industrial (3107G00054)

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

Gestió i anàlisi de dades en investigació econòmica i social (3107G01110)

Estratègies d'innovació (3107G00065)

Dret del treball (3107G00057)

Anglès per a l'economia (3107G00020)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Dret mercantil (3107G00023)

Empresa familiar (3107G00024)

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

Temes d'economia mundial (3107G00038)

Economia laboral (3107G00039)

Integració econòmica europea (3107G00040)

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

Economia de la família (3107G00042)

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

Demografia i economia de la població (3107G00044)

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

Història del pensament econòmic (3107G00047)

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

Mercats energètics (3107G00049)

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

Teoria de jocs (3107G00051)

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Sociologia del consum (3107G00056)

Matemàtica actuarial (3107G00060)

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

Dret del treball (3107G00057)

Anglès per a l'economia (3107G00020)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Dret mercantil (3107G00023)

Empresa familiar (3107G00024)

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

Temes d'economia mundial (3107G00038)

Economia laboral (3107G00039)

Integració econòmica europea (3107G00040)

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

Economia de la família (3107G00042)

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

Demografia i economia de la població (3107G00044)

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

Història del pensament econòmic (3107G00047)

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

Mercats energètics (3107G00049)

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

Teoria de jocs (3107G00051)

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Sociologia del consum (3107G00056)

Matemàtica actuarial (3107G00060)

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

Econometria de la salut (3107G03033)

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

Habilitats comunicatives (3107G03036)

Optimització dinàmica (3107G03040)

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç (3107G03041)

Anàlisi d'estats financers (3107G03042)

Economia de l'educació (3107G03053)

Temes d'economia pública (3107G03054)

Economia territorial (3107G03055)

Política social (3107G03056)

Globalització econòmica (3107G03057)

Política de defensa de la competència (3107G03070)

Política d'infraestructura: inversió i regulació (3107G03071)

Incentius i informació en el finançament de l'empresa (3107G03072)

Mètodes i tècniques de decisió col.lectiva (3107G03073)

Teoria econòmica financera (3107G03074)

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

Economia del turisme (3107G03078)

Creació d'empreses (3107G00066)