Doble titulació grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d'Empreses

Grado

En Girona

Precio a consultar

O llámanos al

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

O llámanos al

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Título propio

  • Lugar

    Girona

A la DT GETI-ADE adquiriràs competències en dos vessants: 1) Per un costat, les bases científiques i tecnològiques de tots els àmbits de l’enginyeria per tal de dissenyar, desenvolupar i analitzar productes i serveis de diversos àmbits (vehicles, màquines i estructures de la branca de l’enginyeria mecànica; components electrònics, sistemes automàtics i robots de la branca de l’enginyeria electrònica i automàtica; o processos químics i de gestió mediambiental de la branca de l’enginyeria química; i 2) les bases d’economia i direcció d’empreses per tal de poder gestionar un projecte empresarial.
Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per a fer recerca i desenvolupament (R+D+i) en qualsevol d’aquests àmbits així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes i directors d’empreses. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.
La formació de l'Enginyer en Tecnologies Industrials es complementa naturalment amb el Màster en Enginyeria Industrial ( donant lloc a l'Enginyer Industrial, una professió amb una tradició de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004

Inicio

Fechas a elegirPlazas agotadas

A tener en cuenta

e

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

Fonaments de física 1 (3105G08003)

Fonaments de física 2 (3105G08004)

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

Història econòmica (3107G00005)

Informàtica (3105G08049)

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

Introducció a l'economia (3107G00012)

Estadística (3105G08047)

Expressió gràfica (3105G08048)

Fonaments de química (3105G08005)

Introducció al dret (3107G00008)

Economia industrial (3107G00016)

Economia internacional (3107G00015)

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

Fonaments de control (3105G08011)

Fonaments de mecànica (3105G08012)

Macroeconomia (3107G00014)

Microeconomia (3107G00013)

Teoria de màquines (3105G08013)

Termodinàmica (3105G08008)

Economia de l'empresa (3107G00011)

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

Direcció de recursos humans (3107G01023)

Econometria (3107G01020)

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

Enginyeria de fluids (3105G08007)

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

Màquines elèctriques (3105G08010)

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

Sociologia (3107G00006)

Tecnologia de processos (3105G08027)

Tecnologies de materials (3105G08022)

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

Direcció comercial (3107G01022)

Direcció financera I (3107G01024)

Direcció financera II (3107G01025)

Empresa i sector públic (3107G01028)

Comptabilitat financera (3107G01102)

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

Elements de màquines (3105G08021)

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

Introducció a les estructures (3105G08020)

Regulació automàtica (3105G08025)

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

Comunicació corporativa (3107G01043)

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

Recerca operativa (3107G01051)

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

Política de preus (3107G01055)

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

Empreses de la nova economia (3107G01061)

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

Incertesa i decisió (3107G01064)

Mercats i organitzacions (3107G01065)

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

Polítiques comercials (3107G01077)

Finances corporatives (3107G01078)

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

Investigació comercial (3107G01080)

Control corporatiu (3107G01081)

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

Comptabilitat de costos (3107G01101)

Direcció estratègica (3107G01026)

Gestió de la producció (3105G08016)

Investigació operativa (3105G08030)

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

Projectes (3105G08051)

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

Projecte fi de grau (3105G08052)

Treball de fi de grau (3107G01098)

Direcció comercial (3107G01022)

Direcció financera I (3107G01024)

Direcció financera II (3107G01025)

Empresa i sector públic (3107G01028)

Comptabilitat financera (3107G01102)

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

Comunicació corporativa (3107G01043)

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

Recerca operativa (3107G01051)

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

Política de preus (3107G01055)

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

Empreses de la nova economia (3107G01061)

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

Incertesa i decisió (3107G01064)

Mercats i organitzacions (3107G01065)

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

Polítiques comercials (3107G01077)

Finances corporatives (3107G01078)

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

Investigació comercial (3107G01080)

Control corporatiu (3107G01081)

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

O llámanos al

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Doble titulació grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d'Empreses

Precio a consultar