UDG - Universitat de Girona.

   Doble titulació grau en Mestre/a d'Educació Infantil i Mestre/a d'Educació Primària

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   En aquest itinerari doble els estudiants rebran una formació que els permetrà exercir tant a educació infantil com a primària. L’objectiu és que, més enllà de la flexibilitat que aquesta formació doni a les plantilles, els mestres formats amb aquest programa puguin planificar i actuar de manera integradora i global, tenint en compte aspectes de continuïtat i progressió.
   La realitat escolar de Catalunya corrobora que els mestres i les mestres han de conèixer les bases —psicològiques, pedagògiques, socials, didàctiques i disciplinàries— i el currículum de les dues etapes amb la suficient profunditat per generar transicions més dolces i adaptacions individuals i col·lectives als contextos reals de diversitat, multiculturalitat i multilingüisme que es donen en la majoria de les nostres escoles.
   Una visió holística de l’educació infantil i primària millorarà aspectes com l’aprenentatge de les llengües i les matemàtiques, que es podrà garantir d’una manera més coherent i efectiva perquè els estudiants tindran més coneixements i més recursos didàctics i culturals. Alhora, sabran valorar els recursos i les metodologies globals (racons, projectes, tallers, jocs i experiments, etc.), així com l’enfocament flexible, sensible i creatiu característics de l’etapa infantil.
   Competències adquirides
   Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Literatura infantil

   Temario

   Societat, família i escola. (3101G00004)

   Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

   Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

   Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

   Infància, salut i alimentació (3101G04009)

   Infància, salut i alimentació (3101G04027)

   Ciència, salut i sostenibilitat (3101G03002)

   Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

   Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

   Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

   Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

   Llengües i competències comunicatives (3101G00001)

   Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

   Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

   Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

   Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

   Música, expressió plàstica i corporal (3101G04013)

   Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

   Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

   Musica i aprenentatge (3101G04031)

   Processos i contextos educatius (3101G03006)

   Processos i contextos educatius (3101G03032)

   Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

   Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

   Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques (3101G04015)

   Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

   Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

   Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

   Matemàtiques 1 (3101G03008)

   Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

   Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

   Llengües 1 (3101G03010)

   Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

   Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

   Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

   Art, comunicació i joc visual i espaial en contextos tecnològics (3101G00017)

   Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

   Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

   Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

   Clima i cultura institucional (3101G00068)

   Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

   Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

   Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

   Cultura anglesa (3101G00036)

   Dansa a l'escola (3101G00042)

   Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

   Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

   Didàctica de la llengua extrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

   Didàctica de la música II (3101G00141)

   Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

   Didàctica de l'educació física (3101G00025)

   Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

   Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

   Direcció coral i instrumental (3101G00044)

   Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

   Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

   Educació artística ecològica (3101G00152)

   Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

   Educació emocional i arts (3101G00150)

   Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

   Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

   El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

   El missatge cristià (3101G00049)

   El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

   El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

   El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

   Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

   Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

   Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

   Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

   Geografia en un món de canvi (3101G00090)

   Gestió de la biblioteca (3101G00052)

   Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

   Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

   Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

   Iniciació als esports (3101G00028)

   Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

   Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

   La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

   La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

   L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

   L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

   L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

   L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

   L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

   Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

   Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

   Literatura infantil en castellà (3101G00075)

   Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

   Literatura infantil (3101G00033)

   Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

   Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

   Música en l'educació especial (3101G00043)

   Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

   Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

   Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

   Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

   Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

   Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

   Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

   Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

   Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

   Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

   Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

   Salut i condició física (3101G00026)

   Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

   Sistemes i didàctica de la representació visual i espaial (3101G00018)

   Taller de teatre en anglès (3101G00037)

   Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

   Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

   Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

   Teatre a l'escola (3101G00083)

   Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

   Videojocs i educació (3101G00047)

   Dinàmica de grups (3101G00013)

   Religió, cultura i valors (3101G00048)

   Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

   Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

   Ciències experimentals 1 (3101G03009)

   Educació física 1 (3101G03011)

   Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

   Ciències socials 1 (3101G03013)

   Competències bàsiques i currículum (3101G03014)

   Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

   Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

   Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

   Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

   Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

   Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

   Art, comunicació i joc visual i espaial en contextos tecnològics (3101G00017)

   Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

   Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

   Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

   Clima i cultura institucional (3101G00068)

   Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

   Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

   Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

   Cultura anglesa (3101G00036)

   Dansa a l'escola (3101G00042)

   Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

   Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

   Didàctica de la llengua extrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

   Didàctica de la música II (3101G00141)

   Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

   Didàctica de l'educació física (3101G00025)

   Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

   Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

   Direcció coral i instrumental (3101G00044)

   Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

   Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

   Educació artística ecològica (3101G00152)

   Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

   Educació emocional i arts (3101G00150)

   Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

   Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

   El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

   El missatge cristià (3101G00049)

   El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

   El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

   El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

   Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

   Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

   Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

   Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

   Geografia en un món de canvi (3101G00090)

   Gestió de la biblioteca (3101G00052)

   Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

   Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

   Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

   Iniciació als esports (3101G00028)

   Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071) ors 0-3 (3101G00005) ...