Curso actualmente no disponible

Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (el curs 2018 - 2019 no s'ofereix)

Master oficial

En Tarragona ()

Precio a consultar

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

Descripción

 • Tipología

  Master oficial

 • Créditos

  60

L'objectiu general de la titulació és aconseguir la formació que capaciti per plantejar solucions efectives als problemes dins l'àmbit de l'enginyeria electrònica i més específicament per dissenyar equips electrònics i projectar sistemes de producció automatitzats, realitzar manteniment i control en indústries de producció, realitzar assessorament tècnic o incorporar-se al departament comercial d'empreses del sector electrònic. Aquesta formació també ha de permetre l'accés a la investigació per a aquells titulats que s'orientin cap al desenvolupament d'una tesi doctoral, preparant-los per mantenir col·laboracions efectives amb equips de recerca en els àmbits nacional, estatal i internacional.

Información importante

A tener en cuenta

1. Idoneïtat del títol d'accés, d'acord amb l'ordre següent: a. Titulacions oficials de grau, llicenciatures o enginyeries d'Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial (Electricitat, Electrònica Industrial i Automàtica), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica, Ciències Físiques i Enginyeria Física: fins a un màxim de 8 punts.. b ts en Electrònica Industrial, Electricitat: fins a un màxim de 7 punts. c. Altres: 0 punts. 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació...

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2018

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Temario

PRIMER CURS: assignatures obligatòries
 • Processament Digital de Senyals
 • Dispositius i Tecnologies Microelectrònics i Nanoelectrònics
 • Sistemes Digitals Avançats
 • Sistemes Electrònics en Comunicacions
 • Control Digital
 • Innovació i Enginyeria (*)
 • Laboratori Integrador
 • Treball de Fi de Màster (*)
 • Optatives
PRIMER CURS: assignatures obligatòries

  Información adicional

  Les classes s'imparteixen bàsicament en horari de tarda de dilluns a divendres.

  ¿Necesitas un coach de formación?

  Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

  Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (el curs 2018 - 2019 no s'ofereix)

  Precio a consultar