Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela

  • Curso (3)
  • Evento (1)
  • Postgrado (1)
  • En A Coruña

Catálogo de cursos

Temáticas de cursos

Tipologías

Ver todos Ver todo el catálogo

Más información

Sobre el centro

A Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela é un centro dependente da USC, que ofrece formación en Dereito. A súa oferta formativa componse principalmente de Másteres Oficiais, Programas Superiores, Estudos de Especialización e Formación Continua dirixida a profesionais. De este xeito, nesta escola poderás cursar os másteres de Avogacía e Procuradoría, así como tamén poderás acadar títulos de especialización en Avogacía, Procuradoría e Práctica Xurídica.

A máis de iso, impártese tamén o Programa Superior de Excelencia en Práctica Xurídica, o que permitirá ós alumnos formarse completamente e cunha amplia variedade de opcións, no campo da Avogacía e o Dereito, sen deixar á marxe a formación para profesionais, con cursos de Formación Continua, charlas, seminarios e xornadas formativas en temas coma a avogacía, a procuradoría ou accidentes laboráis.

Por outro lado, convén lembrar a alianza có grado en Dereito da USC para converterese no centro encargado da coordinación das prácticas externas nos despachos de avogados e de procuradores de Santiago daqueles alumnos que cursen o “Practicum”.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela