Experto en Fiscalidad Internacional

   Especialista en Derecho Tributario y Contabilidad

   Experto en Fiscalidad Internacional
   Semipresencial Santiago de Compostela

   2.000 
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Postgrado
   Metodología Semipresencial
   Lugar Santiago de compostela
   Horas lectivas 250h
   • Postgrado
   • Semipresencial
   • Santiago de compostela
   • 250h
   Descripción

   Objetivo del curso: A pretensión deste curso de especialización é dotar aos alumnos dunha formación complementaria no eido do Dereito Tributario, de xeito que tanto os profesionais como os novos licenciados poidan adquirir os coñecementos necesarios para afrontar os problemas básicos da tributación no noso país, fundamentalmente desde unha perspectiva xurídica, centrada no campo empresarial.
   Dirigido a: Licenciado ou diplomado preferentemente en Dereito, CC. Económicas, CC. Empresariais, Relacións Laborais. Valorarase que sexan profesionais relacionados coa materia tributaria, adicados á asesoría fiscal. Poderán ser admitidos os alumnos que teñan superados os créditos do primeiro ciclo das actuais titulación de dous ciclos, sempre que non lles falten máis de 30 créditos para obter a titulacion.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Consultar
   Santiago de Compostela
   Campus Sur, s/n., 15782, A Coruña, España
   Ver mapa
   Inicio Consultar
   Ubicación
   Santiago de Compostela
   Campus Sur, s/n., 15782, A Coruña, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · Requisitos

   Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

   · Titulación

   Título Propio de Especialista, expedido por la USC.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Derecho societario

   Temario

   Plan de Estudios:
   1. Imposto sobre a Renda sobre as Persoas Físicas. Créditos: 2,5
   2. Imposto sobre a Renda de non Residentes. Créditos: 1,5
   3. Imposto Sociedades Réxime Xeral. Créditos: 2
   4. Imposto Sociedades Rexímenes Especiais. Créditos: 2
   5. Imposto sobre o Valor Engadido. Créditos: 2
   6. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais/Imposto sobre Actos Xurídicos Documentados/ Imposto sobre Operacións Societarias. Créditos: 1,5
   7. Imposto sobre o Patrimonio. Créditos: 1
   8. Sucesións e Donacións. Créditos: 1,25
   9. Tributación Local. Créditos: 1,25
   10. Liquidacións. Créditos: 1,1
   11. Comprobación e Inspección. Créditos: 0,75
   12. Recadación. Créditos: 0,75
   13. Recursos, Reclamacións, Infraccións e Sancións. Créditos: 0,4
   14. Contabilidade. Nocions Básicas. Créditos: 1
   15. Normas de Valoración. Créditos: 2
   16. Contabilidade de Sociedades. Créditos: 0,5
   17. Contabilización sobre o Imposto de Sociedades. Créditos: 0,5
   18. Traballo de Investigación Tutelado. Créditos: 3
   Preinscripción/Matrícula:
   • Plazo Preinscripción: del 01/10/07 al 30/11/07.
   • Plazo Matrícula: del 03/12/07 al 21/12/07.
   Proceso de Admisión:
   • Valoración do currículo e entrevista persoal.
   Información General:
   • Edición: 11ª.
   • Créditos: 25.
   • Duración: 1 ano académico.
   • Calendario: Venres: de 16:30 a 21:00 horas. Sábado: de 09:30 a 14:00 horas.
   • Dirección: Antonio López Díaz y César García Novoa.
   • Organiza: Departamento de Dereito Público Especial.

   Información adicional

   Forma de pago: Posibilidad de pago fraccionado.
   Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
   Alumnos por clase: 40

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares