Facturaplus

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

subvencionado por el Estado
Curso gratis
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Lugar Lugo
Horas lectivas 60h
  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 60h
Descripción

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
5.0
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre otros cursos de este centro

Opinión sobre el Centro

M
Marta Castro Abelleira Opinión verificada
5.0 21/04/2015
Lo mejor: El contenido está muy bien, es completo. El material del curso está bien explicado. Los profesores son atentos y explican bien. La relación calidad-precio es buena.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este centro?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)

Autocad 3D

M
Marta Castro Abelleira Opinión verificada
5.0 17/09/2015
Lo mejor: La organización es buena y el contenido es completo. El material del curso está bien explicado. Los profesores son muy atentos y explican muy bien. La relación calidad-precio es buena.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)

Opinión sobre el Centro

M
Marta Castro Abelleira Opinión verificada
5.0 12/02/2015
Lo mejor: El contenido está muy bien, es completo. El material del curso está bien explicado. Los profesores son muy atentos. La relación calidad-precio está muy bien.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este centro?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)

Prevención de Riscos Laborais. Nivel Básico

M
Marta Castro Abelleira Opinión verificada
5.0 12/11/2015
Lo mejor: La organización es bastante buena. El material del curso está bien explicado y resulta útil. Los profesores son muy atentos y explican muy bien.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)

Auditor Interno de Calidad

M
Maribel Mailen Lemos Glennon
5.0 04/05/2017
Lo mejor: El contenido es espectacular. Brinda las posibilidades de estudio que pocas personas tienen la posibilidad de obtener.
A mejorar: No tengo nada en contra, totalmente excelente.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 08-04-2008 Data de Remate 14-05-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 60 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:30. Non hai clase o día 30 de abril nin o 1 de maio O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo Xeral:
Este curso ten por obxectivo dotar ó alumno da formación necesaria que lle permita controlar a xestión de stocks e ventas dunha empresa con axuda da aplicación informática FacturaPlus Élite.

Otorgar ao alumno/a unha formación orientada ao ámbito profesional en temas de xestión habituais de todo tipo de empresas e oficinas, como tamén en las técnicas informáticas asociadas, capacitándolo/a para realizar tales trabajos con eficiencia e co nivel de destreza que require a empresa actual.

Obxectivos Específicos:

-Coñecer para que serve un programa informático de xestión, descargar de Internet FacturaPlus Elite, e instalalo no PC do alumno.

- Saber acceder ao programa, coñecer a súa estrutura de fiestras e botóns, aprender a manexar a axuda.

- Aprender a crear empresas en FacturaPlus para almacenar nelas a información de xestión. Personalizar empresas en FacturaPlus dacordo as súas características particulares.

- Que o alumno aprenda a cumplimentar bases de datos que se deben introducir previamente á xestión diaria.
- Que o alumno aprenda a xestión e mantemento dos ficheiros maestros de axentes, transportistas, almacenes e proveedores.
-Que o alumno aprenda a xestión e mantemento do ficheiro maestro de clientes.
- Que o alumno aprenda a xestión e mantemento do ficheiro maestro de artículos.
- Que o alumno aprenda a personalizar os documentos de xestión da empresa: facturas, albaranes, etiquetas, etc
- Que o alumno aprenda a realizar as tarefas propias do almacén dunha empresa, así como a súa xestión: pedidos, albaranes, facturas, movimento entre almacens, control, etc.
- Que o alumno aprenda a realizar as tarefas propias do control de pedidos e ordenes de producción para fábrica dunha empresa.
- Que o alumno aprenda a rexistrar ventas (pedidos) e xerar os documentos que controlan a entrega de material (albaráns).
- Que o alumno aprenda algunhas das tarefas previas á venta, como a realización de tarifas de precios, presupostos ou promocións de artículos.
- Que o alumno aprenda as distintas formas de realizar facturas ós clientes, modificarlas e contabilizalas.
- Que o alumno aprenda as distintas xestións do departamento de ventas posteriores á facturación.
- Que o alumno aprenda a manexar as ferramentas de control da información en FacturaPlus: os listados, mapas e gráficos.
- Comprender as necesidades de seguridade da información da empresa e coñecer as ferramentas para logralo: control de usuarios e copias de seguridade dos datos.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
-Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.
Programa MODULO 1 .- Aspectos previos
-Para qué sirve SP FacturaPlus e cualquer programa de xestión de stocks e facturación
-Objetivo do curso
-SP FacturaPlus Élite
-Instalación de FacturaPlus
Instalación Monopuesto e en red.
Desinstalación.
-Configuración de Facturaplus
Periféricos.
Apariencia
Enlace de Facturaplus con outras aplicacións de SP.
MODULO 2 .- Familiarización con FacturaPlus
-Entrada ao programa
-Pantalla xeral de FacturaPlus
A barra de título - a barra de menús - a barra de botóns - Área de traballo - Barra de exploración
-Botóns máis comunes en cualquera fiestra
-O menú fiestra
-O menú axuda
Contido - Índice - Documentación adicional - Acerca de... - Sabías que...
-O menú Si on-line
-Rexistrarse en Si on-line - Buscador de Si on-line
MODULO 3 .- Engadir e configurar empresas
-Creación de empresas
Engadir unha empresa - Engadir unha empresa copiando os datos dunha existente
-Personalización do sistema
Contadores - SP ContaPlus - Compras - Valores por defecto - Envío - Modo de traballo - Documentos - Cálculo - Máscaras de control - Plantilla

MODULO 4 .- As táboas xerais
-Divisas
-Formas de pago
-Bancos
-Tipos de IVE
-Propiedades de artículos
-Familias
-Grupos de clientes
-Departamentos
-Tipos de chamadas telefónicas e o seu rexistro
-Clasificación xeográfica
-Contas de remesas
-Contabilización de facturas de compras e ventas
-Rappels
-Modelos de códigos de barras

MODULO 5 .- Axentes, almacéns, transportistas e proveedores
-Almacéns
-Transportistas
-Proveedores
Xenerais - Bancos - Factura - Contabilidade - Situacións atípicas - Comentario -
Axentes
Datos xenerais - Atípicas - Comentario

MODULO 6 .- O ficheiro de clientes
-Datos Xerais
-Datos Comerciais
-Banco
-Direccións
-Contabilidade
-Situacións Atípicas
-Comentarios
-Algúns botóns útiles
Botón Documentos - Botón Gráficos - Botón Imprimir - Botón Etiquetas - Botón Vacacións - Botón xestión do coñecemento - Botón Importación/Exportación - Botón Copiar - Botón Xestión Documental - Botón Evaluación del Risco - Botón Buscador de Informes

MODULO 7 .- O ficheiro de artículos
-Datos Xerais
-Precios de compra
-Precios de venta
-Stocks
-Situacións atípicas
-Campos definibles
-Comentarios
-Artículos tipo kit
-Facturación de servicios
Non crear unha referencia que recolla o servizo - Crear unha referencia que recolla o servizo -
-Sistema simplificado de altas de artículos
Deseño do formulario - Alta simplificada de artículos -
-Xeneración automática de códigos de barras

MODULO 8 .- A configuración de documentos
-Documentos de xestión
Listado de documentos - Creación dun documento -
-A configuración de documentos
Partidas de texto - Líneas e caixas - Partidas de imaxe - Partidas definidas - O corpo do documento -

MÓDULO 9 .- Pedidos e control de almacén
-Recepción e descarga de los artículos recibidos
Planificación de chegadas e descargas - Recepción da mercadoría -
-Clasificación, etiquetado e almacenamento
Obtención de etiquetas - Almacenamento dos artículos -
-Pedidos a proveedores
Recibir o pedido - Albaráns
-Facturas de proveedores
-Recibos de proveedores
-Control periódico das existencias no almacén
-Preparación dos pedidos dos clientes
Planificación de saídas e cargas - Preparación dos pedidos -
-Despacho e carga dos artículos a enviar
-Control interno
Movimentos entre almacéns - Seguimento dos artículos -
Regularización de almacéns.

MÓDULO 10 .- O control de fabricación
-Táboas de producción
-Órdenes de producción
-Partes de persoal

MODULO 11 .- Ventas: pedidos e albaráns

-Esquema xeral dunha fiestra
-Anotación de pedidos
Tarefas previas á anotación dun pedido - Anotación dun pedido - Tarefas posteriores á anotación dun pedido -
-Realización de albaráns
O albarán dun pedido - Albaráns sin pedido previo - Outros aspectos dos albaráns -

MODULO 12 .- Ventas: orzamentos, promocións e tarifas
-Elaboración de orzamentos
Orzamentos a clientes - Ornamentos a NO clientes - Aprobación de orzamentos-
-As promocións de artígos
Regalos en función do importe da venta - Descontos xerais a productos - Ofertas tipo 2x1 e similares - Descontos ou precios especiais segundo o número de unidades vendidas -
-As tarifas de precios
Listados de tarifas de precios - Variacións nas tarifas - Tarifas individualizadas -

MODULO 13 .- Emisión de facturas
-Emisión de facturas a clientes
-Outras formas de emitir facturas
Proceso abreviado - Facturación recapitulativa (agrupada) -
-As facturas de abono
-As facturas rectificativas
-Outros aspectos da facturación
Modificación e borrado de facturas - Impresión de facturas e Diario de facturación - Traspaso a contabilidade

MODULO 14 .- Remesas e cobro, comisións e rappels

-O ficheiro de recibos
Datos xerais - Pagos e devolucións - Documento asociado - Compensación de recibos
-As remesas de recibos
Xeración dunha remesa - Ficheiros do C.S.B. -
-Liquidación de comisións ós axentes
-Liquidación de rappels ós clientes
Cálculo del rappel - Realización dunha factura rectificativa de rappel -

MODULO 15 .- Informes e gráficos en FacturaPlus
-Estatísticas e informes estándar
-Estatísticas e informes configurables
-Gráficos
Emisión dun gráfico - Configuración dun gráfico -
-Informes en Excel

MODULO 16 .- Seguridade en FacturaPlus
-Creación de usuarios e asignación de accesos
Creación de usuarios - Asignación de accesos - Entrada ao programa -
-Os grupos de usuarios
-Facer copias de seguridade
-Recuperar copias de seguridade


MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(10 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. o concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares