Grao en Bioloxía

Grado

En

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Título propio

A bioloxía considérase unha parte esencial do coñecemento humano. Por iso, o Grao en Bioloxía proporciona coñecementos e destrezas en morfoloxía, sistemática, estrutura, función e interacción dos seres vivos, así como análises relacionados con estes. Un dos seus obxectivos é a formación de profesionais capaces de producir avances neste campo que resultan imprescindibles para o desenvolvemento da sociedade.

A tener en cuenta

Os obxectivos do título consisten en capacitar os graduados para exercer a súa profesión dentro dos ámbitos de traballo e no marco das figuras profesionais que se indican nas competencias e saídas profesionais.

O perfil de ingreso recomendado sería o de alumnos que accederon á universidade polo bacharelato de Ciencias medioambientais e da saúde ou calquera outro ámbito científico ou por ciclos formativos de grao superior de: anatomía patolóxica e citoloxía, dietética, produción acuícola, laboratorio de diagnóstico clínico, saúde ambiental ou calquera ámbito da bioloxía. Ademais, os estudantes deberán ter as seguintes características: un amplo coñecemento das ciencias básicas (física, química, matemáticas e bioloxía), interese por temas relacionados coa naturaleza, inquietude por coñecer os seres vivos e o seu medio e motivación para o traballo de campo e de laboratorio, entre outras.

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

 • Biología
 • Física
 • Química
 • Geología
 • Ecología
 • Fisiología vegetal
 • Técnicas avanzadas en Inmunología
 • Análisis y diagnóstico agroalimentario
 • Evaluación de impacto
 • Producción vegetal

Temario

Organización temporal del plan de estudios

Grado en biología

Facultad de biología. Campus de vigo

1 1 biología: evolución fb 6 1 2 biología: suelo, medio acuático y clima fb 6

1 1 física: física de los procesos biológicos fb 6 1 2 biología: técnicas básicas de campo y teledetección fb 9

1 1 matemáticas: matemáticas aplicadas a la biología fb 6 1 2 biología: técnicas básicas de laboratorio fb 9

1 1 química: química aplicada a la biología fb 6 1 2 estadística: bioestadística fb 6

1 1 geología: geología fb 6

2 1 bioquímica i ob 6 2 2 bioquímica ii ob 6

2 1 botánica i: algas y hongos ob 6 2 2 botánica ii: ob 6

2 1 citología e histología animal y vegetal i ob 6 2 2 citología e histología animal y vegetal ii ob 6

2 1 microbiología i ob 6 2 2 genética i ob 6

2 1 zoología i: invertebrados no artrópodos ob 6 2 2 zoología ii: invertebrados artrópodos y cordados ob 6

3 1 ecología i ob 6 3 2 ecología ii ob 6

3 1 fisiología animal i ob 6 3 2 fisiología animal ii ob 6

3 1 fisiología vegetal i ob 6 3 2 fisiología vegetal ii ob 6

3 1 técnicas avanzadas en inmunología ob 6

3 1 genética ii ob 6 3 2 microbiología ii ob 6

4 1 análisis y diagnóstico agroalimentario op 6 4 2 redacción y ejecución de proyectos ob 6

4 1 análisis y diagnóstico medio ambiental op 6 4 2 prácticas externas op 6

4 1 análisis y diagnóstico clínico op 6 4 2 proyecto y trabajo fin de grado ob 18

4 1 evaluación de impacto op 6

4 1 biodiversidad: gestión y conservación op 6

4 1 contaminación op 6

4 1 producción animal op 6

4 1 producción microbiana op 6

4 1 producción vegetal op 6

4 1 gestión y conservación de espacios op 6

4 1 gestión y control de calidad op 6

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Grao en Bioloxía

Precio a consultar