Universidad de Vigo

Grao en Bioloxía

Universidad de Vigo
En

A consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
  • Título propio
Descripción

A bioloxía considérase unha parte esencial do coñecemento humano. Por iso, o Grao en Bioloxía proporciona coñecementos e destrezas en morfoloxía, sistemática, estrutura, función e interacción dos seres vivos, así como análises relacionados con estes. Un dos seus obxectivos é a formación de profesionais capaces de producir avances neste campo que resultan imprescindibles para o desenvolvemento da sociedade.

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Os obxectivos do título consisten en capacitar os graduados para exercer a súa profesión dentro dos ámbitos de traballo e no marco das figuras profesionais que se indican nas competencias e saídas profesionais.

· ¿A quién va dirigido?

O perfil de ingreso recomendado sería o de alumnos que accederon á universidade polo bacharelato de Ciencias medioambientais e da saúde ou calquera outro ámbito científico ou por ciclos formativos de grao superior de: anatomía patolóxica e citoloxía, dietética, produción acuícola, laboratorio de diagnóstico clínico, saúde ambiental ou calquera ámbito da bioloxía. Ademais, os estudantes deberán ter as seguintes características: un amplo coñecemento das ciencias básicas (física, química, matemáticas e bioloxía), interese por temas relacionados coa naturaleza, inquietude por coñecer os seres vivos e o seu medio e motivación para o traballo de campo e de laboratorio, entre outras.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
86,7%
Lo recomiendan
3.8
fantástico
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

No hay opiniones de este curso todavía
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Biología
Física
Química
Geología
Ecología
Fisiología vegetal
Técnicas avanzadas en Inmunología
Análisis y diagnóstico agroalimentario
Evaluación de impacto
Producción vegetal

Temario

Organización temporal del plan de estudios

Grado en biología

Facultad de biología. Campus de vigo

1 1 biología: evolución fb 6 1 2 biología: suelo, medio acuático y clima fb 6

1 1 física: física de los procesos biológicos fb 6 1 2 biología: técnicas básicas de campo y teledetección fb 9

1 1 matemáticas: matemáticas aplicadas a la biología fb 6 1 2 biología: técnicas básicas de laboratorio fb 9

1 1 química: química aplicada a la biología fb 6 1 2 estadística: bioestadística fb 6

1 1 geología: geología fb 6

2 1 bioquímica i ob 6 2 2 bioquímica ii ob 6

2 1 botánica i: algas y hongos ob 6 2 2 botánica ii: ob 6

2 1 citología e histología animal y vegetal i ob 6 2 2 citología e histología animal y vegetal ii ob 6

2 1 microbiología i ob 6 2 2 genética i ob 6

2 1 zoología i: invertebrados no artrópodos ob 6 2 2 zoología ii: invertebrados artrópodos y cordados ob 6

3 1 ecología i ob 6 3 2 ecología ii ob 6

3 1 fisiología animal i ob 6 3 2 fisiología animal ii ob 6

3 1 fisiología vegetal i ob 6 3 2 fisiología vegetal ii ob 6

3 1 técnicas avanzadas en inmunología ob 6

3 1 genética ii ob 6 3 2 microbiología ii ob 6

4 1 análisis y diagnóstico agroalimentario op 6 4 2 redacción y ejecución de proyectos ob 6

4 1 análisis y diagnóstico medio ambiental op 6 4 2 prácticas externas op 6

4 1 análisis y diagnóstico clínico op 6 4 2 proyecto y trabajo fin de grado ob 18

4 1 evaluación de impacto op 6

4 1 biodiversidad: gestión y conservación op 6

4 1 contaminación op 6

4 1 producción animal op 6

4 1 producción microbiana op 6

4 1 producción vegetal op 6

4 1 gestión y conservación de espacios op 6

4 1 gestión y control de calidad op 6