Grao en Dirección e Xestión Pública

Grado

En

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Título propio

Pretende proporcionar aos estudantes unha base sólida de coñecementos básicos en Ciencia Política e Administración Pública, Dereito, Economía e Empresa, Socioloxía, Informática e Estatística, orientados cara a Xestión Pública de xeito que os futuros graduados coñezan a natureza e os métodos aplicables á Xestión e Administración Pública dende unha perspectiva histórica e contemporánea

A tener en cuenta

-Inculcarlle ao estudantado o interese pola aprendizaxe da xestión e administración pública dentro dos sistemas político-administrativos desde unha perspectiva interdisciplinar. -Coñecer a natureza e os métodos aplicables á xestión e administración pública desde unha perspectiva histórica e contemporánea. -Desenvolver nos e nas estudantes as habilidades esixidas para aplicar os coñecementos adquiridos na práctica profesional.

Non se esixe competencias previas na área de ciencias sociais para cursar esta titulación. En calquera caso, recoméndaselles o acceso a este grao aos estudantes con curiosidade por comprender todo o relacionado coa Administración Pública e boa disposición para o razoamento abstracto. Valórase especialmente a capacidade de análise, a facilidade para separar as causas das consecuencias, etc. Cabe sinalar que os alumnos deberán ser persoas flexibles e capaces de enfrontarse a problemas non estruturados.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

  • Socioloxía do desenvolvemento local
  • Cálculo financeiro aplicado ao sector público
  • Contabilidade pública

Temario

Organización temporal do plan de estudos de grao en Dirección e Xestión Pública

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Campus de Pontevedra

Curso Sem. Materia Tipo ECTS Curso Sem. Materia Tipo ECTS

1 1 Dereito: dereito administrativo I FB 6 1 2 Economía: empresa: contabilidade financeira FB6

1 1 Dereito: dereito constitucional FB 6 1 2 Socioloxía: estrutura social contemporánea FB 6

1 1 Economía: economía FB 6 1 2 Estatística: introdución á estatística administrativa FB 6

1 1 Ciencia política I: introdución á ciencia política FB 6

1 2 Ciencia política III: políticas públicas FB 6

1 1 Ciencia política II: fundamentos de ciencia da administración

FB 6 1 2 Ciencia política IV: sistema político español e galego FB 6

2 1 Política e economía da Unión Europea OB 6 2 2 Sector público OB 9

2 1 Dereito administrativo II OB 6 2 2 Xestión de recursos humanos I: perspectiva legal OB 6

2 1 Dereito do traballo e da seguridade social OB 6 2 2 Xestión de recursos humanos II: organización e xestión do emprego público OB 6

2 1 Dereito financeiro e tributario OB 6 2 2 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 9

2 1 Xestión de documentos e información administrativa

3 1 Cálculo financeiro aplicado ao sector público OB 6

3 2 Contabilidade pública OB 6

3 1 Gobernos locais OB 6 3 2 Dirección pública: liderado e lexitimidade OB 6

3 1 Habilidades directivas nas administración públicas

OB 6 3 2 Mercadotecnia pública e do sector non lucrativo OB 6

3 1 Xestión da contratación do sector público OB 6 3 2 Metodoloxías e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas OB 6

3 1 Xestión tributaria OB 6 3 2 Técnicas de xestión orzamentaria OB 6

4 1 Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos OP 6

4 2 Institucións político-administrativas en perspectiva comparada OP 6

4 1 Axenda pública: percepción cidadá das políticas e servizos públicos OP 6

4 2 Técnicas de comunicación electoral e institucional OP 6

4 1 Ética pública e responsabilidade xurídica do empregado público

OP 6 4 2 Goberno e administración electrónica OP 6

4 1 Financiamento autonómico e local OP 6 4 2 Novas tecnoloxías aplicadas á xestión pública OP 6

4 1 Modelos de mellora continua nas administracións públicas e no sector non lucrativo OP 6

4 2 Prácticas externas: prácticas en institucións, empresas e organización públicas OP 12

4 1 Participación política e sociedade civil OP 6 4 2 Traballo de fin de grao OB 12

4 1 Pensamento e planificación estratéxica no ámbito público e o sector non lucrativo OP 6

4 1 Socioloxía do desenvolvemento local OP 6

4 1 Xestión de proxectos no ámbito autonómico e local OP 6

4 1 Xestión de proxectos públicos e do sector non lucrativo OP 6

Optativas: para escoller un total de 48 ECTS dunha oferta de quince materias (96 ECTS)

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Grao en Dirección e Xestión Pública

Precio a consultar