Grau en Comptabilitat i Finances

Grado

En Girona

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Título propio

 • Lugar

  Girona

El jovent amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.
Competències adquirides
Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió financera i comptable de l’empresa, amb un perfil professionalitzador. També l’instruirà perquè sigui capaç de contextualitzar els principals reptes vinculats a la gestió de les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004

Inicio

Fechas a elegirPlazas agotadas

A tener en cuenta

e

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Introducció a l'economia
 • Historia económica
 • Matemàtiques financeres
 • Economia de l'empresa
 • Comptabilitat financera
 • Gestió comercial
 • Comptabilitat de costos
 • Fiscalitat de l'Empresa
 • Aspectes teòrics de la comptabilitat
 • Normativa comptable internacional

Temario

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

Introducció a l'economia (3107G00012)

Història econòmica (3107G02007)

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Estadística (3107G02002)

Matemàtiques financeres (3107G02005)

Economia de l'empresa (3107G00011)

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

Teoria econòmica financera (3107G02011)

Comptabilitat financera (3107G02070)

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Introducció al dret (3107G00008)

Dret mercantil (3107G00023)

Gestió comercial (3107G02025)

Gestió financera I (3107G02012)

Mercats financers (3107G02013)

Gestió financera II (3107G02015)

Comptabilitat de costos (3107G02069)

Dret laboral (3107G02023)

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

Gestió de recursos humans (3107G02027)

Anglès per a l'economia (3107G00020)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Empresa familiar (3107G00024)

Auditoria (3107G00025)

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

Comptabilitat pública (3107G00026)

Normativa comptable internacional (3107G00028)

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Comerç exterior (3107G00034)

Gestió de PIME (3107G00035)

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

Demografia i economia de la població (3107G00044)

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

Història industrial (3107G00054)

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Sociologia del consum (3107G00056)

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

Dret de successions (3104G01009)

Dret de la seguretat social (3104G01012)

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret de societats (3104G01026)

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

Control de gestió (3107G02030)

Gestió bancària (3107G02031)

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

Anàlisi econòmic financer (3107G02033)

Seguretat social (3107G02034)

Dret de societats (3107G02035)

Comunicació financera (3107G02042)

Empresa i conciliació (3107G02043)

El funcionament del mercat interior (3107G02044)

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

Gestió de projectes (3107G02055)

Habilitats directives (3107G02056)

Tècniques de comerç electrònic (3107G02057)

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Temes d'actualitat econòmica (3107G02061)

Matemàtica actuarial (3107G00060)

Anàlisi sectorial aplicada (3107G00063)

Dret bancari (3107G02066)

Pràctiques d'empresa I (3107G02067)

Pràctiques d'empresa II (3107G02068)

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

Estratègies d'innovació (3107G00065)

Creació d'empreses (3107G00066)

Tècniques de previsió empresarial (3107G02073)

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

Planificació financera (3107G02014)

Comptabilitat avançada (3107G00027)

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

Anglès per a l'economia (3107G00020)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Empresa familiar (3107G00024)

Auditoria (3107G00025)

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

Comptabilitat pública (3107G00026)

Normativa comptable internacional (3107G00028)

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Comerç exterior (3107G00034)

Gestió de PIME (3107G00035)

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

Demografia i economia de la població (3107G00044)

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

Història industrial (3107G00054)

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Sociologia del consum (3107G00056)

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

Dret de successions (3104G01009)

Dret de la seguretat social (3104G01012)

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret de societats (3104G01026)

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

Control de gestió (3107G02030)

Gestió bancària (3107G02031)

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

Anàlisi econòmic financer (3107G02033)

Seguretat social (3107G02034)

Dret de societats (3107G02035)

Comunicació financera (3107G02042)

Empresa i conciliació (3107G02043)

El funcionament del mercat interior (3107G02044)

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

Gestió de projectes (3107G02055)

Habilitats directives (3107G02056)

Tècniques de comerç electrònic (3107G02057)

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Temes d'actualitat econòmica (3107G02061)

Matemàtica actuarial (3107G00060)

Anàlisi sectorial aplicada (3107G00063)

Dret bancari (3107G02066)

Pràctiques d'empresa I (3107G02067)

Pràctiques d'empresa II (3107G02068)

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

Estratègies d'innovació (3107G00065)

Creació d'empreses (3107G00066)

Tècniques de previsió empresarial (3107G02073)

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

Treball fi de grau (3107G02064)

Anglès per a l'economia (3107G00020)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Empresa familiar (3107G00024)

Auditoria (3107G00025)

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

Comptabilitat pública (3107G00026)

Normativa comptable internacional (3107G00028)

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Comerç exterior (3107G00034)

Gestió de PIME (3107G00035)

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

Demografia i economia de la població (3107G00044)

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

Història industrial (3107G00054)

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Sociologia del consum (3107G00056)

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

Dret de successions (3104G01009)

Dret de la seguretat social (3104G01012)

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret de societats (3104G01026)

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

Control de gestió (3107G02030)

Gestió bancària (3107G02031)

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

Anàlisi econòmic financer (3107G02033)

Seguretat social (3107G02034)

Dret de societats (3107G02035)

Comunicació financera (3107G02042)

Empresa i conciliació (3107G02043)

El funcionament del mercat interior (3107G02044)

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

Gestió de projectes (3107G02055)

Habilitats directives (3107G02056)

Tècniques de comerç electrònic (3107G02057)

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Temes d'actualitat econòmica (3107G02061)

Matemàtica actuarial (3107G00060)

Anàlisi sectorial aplicada (3107G00063)

Dret bancari (3107G02066)

Pràctiques d'empresa I (3107G02067)

Pràctiques d'empresa II (3107G02068)

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

Estratègies d'innovació (3107G00065)

Creació d'empreses (3107G00066)

Tècniques de previsió empresarial (3107G02073)

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Grau en Comptabilitat i Finances

Precio a consultar