UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Educació Social

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   El grau en Educació Social pretén formar professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir a desenvolupar la cohesió i la participació social a través de l’educació, i capaços d’exercir les seves funcions en un context intercultural i de diversitat, tenint presents els drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats i els valors democràtics i els propis de la cultura de la pau.
   La titulació ofereix una formació basada en el coneixement de la realitat territorial del context més proper (català i estatal) i en els instruments que capacitin els estudiants per exercir les seves funcions professionals en altres contextos, potenciant estratègies de mobilitat dels estudiants al llarg dels estudis.
   Competències adquirides
   Les competències adquirides permetran desenvolupar les tasques següents:
   Prevenció de situacions de risc social, marginació i inadaptació.
   Formació i inserció professional de col·lectius en situació d’exclusió social.
   Promoció de persones, grups i comunitats per a la millora de la seva qualitat de vida.
   Promoció de l’educació en el lleure.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Educador social

   Temario

   L'educador social i la seva acció (3101G02033)

   Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

   Societat, cultura i educació (3101G02035)

   La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

   L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

   Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

   Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

   Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

   Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

   Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

   L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

   Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

   Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

   La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

   Pràcticum 1 (3101G02002)

   Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

   Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

   L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

   Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

   Dinamització de grups en educació (3101G02007)

   Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

   L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

   L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

   L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

   Mediació i orientació familiar (3101G02012)

   Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

   La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

   Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

   L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

   L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

   Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

   L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

   Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

   Educació i formació d'adults (3101G02021)

   Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

   L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

   L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

   Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

   L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

   Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

   Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

   Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

   Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

   Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

   Estrès i salut (3101G02032)

   El poble gitano (3101G06037)

   Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

   Pràcticum 2 (3101G02045)

   Treball final de grau (3101G02046)

   Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

   Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

   L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

   Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

   Dinamització de grups en educació (3101G02007)

   Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

   L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

   L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

   L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

   Mediació i orientació familiar (3101G02012)

   Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

   La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

   Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

   L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

   L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

   Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

   L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

   Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

   Educació i formació d'adults (3101G02021)

   Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

   L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

   L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

   Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

   L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

   Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

   Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

   Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

   Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

   Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

   Estrès i salut (3101G02032)

   El poble gitano (3101G06037)

   Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

   Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

   Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

   L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

   Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

   Dinamització de grups en educació (3101G02007)

   Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

   L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

   L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

   L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

   Mediació i orientació familiar (3101G02012)

   Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

   La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

   Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

   L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

   L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

   Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

   L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

   Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

   Educació i formació d'adults (3101G02021)

   Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

   L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

   L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

   Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

   L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

   Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

   Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

   Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

   Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

   Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

   Estrès i salut (3101G02032)

   El poble gitano (3101G06037)

   Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)