Grau en Enginyeria Biomèdica

Grado

En Girona

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Título propio

  • Lugar

    Girona

Els estudis d’Enginyeria Biomèdica combinen disciplines d’enginyeria i de medicina, per la qual proporcionen una formació vertical en tres tecnologies facilitadores (informàtica, instrumentació electrònica, i biomecànica i materials) i una formació transversal, aplicada al diagnòstic i a la teràpia. La dimensió formativa transversal es garanteix amb la col·laboració entre el personal mèdic i sanitari de la Facultat de Medicina i Infermeria i el personal enginyer i tecnòleg de l’Escola Politècnica Superior, a través de cinc àrees d’interès: anatomia i fisiologia aplicades, imatge mèdica, patologia mèdica i malalties cròniques, patologia quirúrgica i sistema sanitari.
Les característiques més importants en la formació del graduat en Enginyeria Biomèdica són:
Formació fonamental i instrumental de nivell d’enginyeria, en la intersecció de l’enginyeria informàtica, la industrial i l’electrònica.
Coneixements de l’anatomia i la fisiologia humanes suficients per interaccionar amb personal sanitari amb fluïdesa (recollir especificacions, avaluar solucions, etc.) i millorar la comprensió de l’ús de les tecnologia mèdiques.
Pràctiques en la creació de solucions informàtiques, d’instrumentació i mecàniques i la seva interrelació per al suport al diagnòstic mitjançant aplicacions, instruments i dispositius (ECG, CMG, EEG, monitors de signes vitals, ecografies, etc.).
Pulsioxímetre connectat a una tauleta que proporciona informació de signes vitals d’un nadó prematur per a la tranquil·litat dels pares.
Competències
L’objectiu principal del Grau en Enginyeria Biomèdica és proporcionar una formació de qualitat en tecnologies biomèdiques de suport al diagnòstic i la teràpia mèdica amb competències per:

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004

Inicio

Fechas a elegirPlazas agotadas

A tener en cuenta

e

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

  • Anatomía
  • Fisiología
  • Patología

Temario

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Anatomofisiologa 1 (3105G15001)

Introducció a l'enginyeria biomèdica (3105G15003)

Anatomofisiologia 2 (3105G15004)

Estadística (3105G00015)

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Intel.ligència artificial (3105G07015)

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Teoria de circuits (3105G03012)

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

Electrònica analògica (3105G03022)

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Imatges i senyals biomèdiques (3105G15005)

Mecànica i Biomaterials (3105G15006)

Projecte de programació (3105G07011)

Bases de dades (3105G07021)

Instrumentació electrònica (3105G03023)

Sistemes robotitzats (3105G03028)

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

Disseny de dispositius d'assistència i teràpia (3105G15007)

Equips de Monitorització i Diagnòstic (3105G15008)

Gestió intel·ligent de dades i coneixement mèdic (3105G15009)

Anàlisi d'imatge mèdica per el diagnòstic (3105G15010)

Modelització i control de sistemes biomèdics (3105G15011)

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Sistemes d'informació en àmbit sanitari (3105G15012)

Intervenció Assistida i Computaritzada (3105G15013)

Regulació ético-legal en l'enginyeria biomèdica (3105G15014)

Seguretat i protecció de dades (3105G15015)

Visió per Computador (3105G15016)

Sistemes empotrats (3105G15017)

Dispositius i xarxes sense fils per a la salut (3105G15018)

Neurociència i Neuroimatge (3105G15019)

Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge (3105G15020)

Smart Contracts en Smart Health (3105G15021)

Neuroenginyeria biomèdica (3105G15022)

Enginyeria biomèdica de l'esport (3105G15023)

Tècniques Avavançades d'Intel·ligència Artificial (3105G15024)

Visualització de la informació (3105G15025)

Biofabricació (3105G15026)

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics (3105G15027)

Disseny d'experiments i control de qualitat (3105G15028)

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (3105G15029)

Pràctiques acadèmiques externes (3105G15030)

Treball Fi de Grau (3105G15031)

Seguretat i protecció de dades (3105G15015)

Visió per Computador (3105G15016)

Sistemes empotrats (3105G15017)

Dispositius i xarxes sense fils per a la salut (3105G15018)

Neurociència i Neuroimatge (3105G15019)

Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge (3105G15020)

Smart Contracts en Smart Health (3105G15021)

Neuroenginyeria biomèdica (3105G15022)

Enginyeria biomèdica de l'esport (3105G15023)

Tècniques Avavançades d'Intel·ligència Artificial (3105G15024)

Visualització de la informació (3105G15025)

Biofabricació (3105G15026)

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics (3105G15027)

Disseny d'experiments i control de qualitat (3105G15028)

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (3105G15029)

Pràctiques acadèmiques externes (3105G15030)

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Grau en Enginyeria Biomèdica

Precio a consultar