UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   Els mitjans de comunicació són la base de la vida actual i tenen com a eina fonamental la paraula. El món editorial és viu, dinàmic i en plena evolució amb les noves tecnologies. El conjunt de coneixements i habilitats que adquiriràs et convertiran en un professional altament qualificat en la gestió de la informació. L'espanyol és present en molts països, i podràs anar a ensenyar a l'estranger.
   Competències adquirides
   Dominar els coneixements bàsics de llengua i de literatura espanyoles necessaris per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o a altres àmbits professionals; desenvolupar la capacitat comunicativa, tant en l'expressió oral i escrita de l'espanyol com en l'ús de les tècniques de transmissió d'informació i de coneixements; adquirir la capacitat crítica per canalitzar aquesta formació en els àmbits acadèmic, professional i personal amb garanties de qualitat i excel·lència.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Crítica literaria
   Historia de la literatura
   Narrativa
   Ortografía
   Gramática
   Teoría de la literatura
   Historia de la filosofía
   Literatura catalana

   Temario

   Comunicació oral i escrita (3102G00001)

   L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

   Fonaments del llenguatge (3102G00005)

   Lectures de literatura universal (3102G00012)

   Lingüística general I (3102G00019)

   Teoria de la literatura (3102G00022)

   Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

   Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

   Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

   Anàlisi dels mitjans de comunicació (3102G00003)

   Teoria de la comunicació (3102G00004)

   Geografia d'Europa (3102G00006)

   Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

   Introducció a la imatge cinematogràfica (3102G00008)

   Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009)

   Antropologia filosòfica (3102G00010)

   Ètica (3102G00011)

   Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

   Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

   Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

   Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

   Llatí (3102G00020)

   Literatura romànica medieval (3102G00021)

   Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

   Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

   Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

   Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

   Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

   Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

   Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

   Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

   Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

   Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

   Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

   Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

   Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

   Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

   Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

   La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

   El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

   Història del català contemporani (3102G06030)

   Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

   Morfologia catalana (3102G06032)

   Sintaxi catalana (3102G06033)

   Lingüística general II (3102G00023)

   Crítica literària (3102G00024)

   Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

   Literatura llatina (3102G00026)

   Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

   Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

   Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

   Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

   Comunicació audiovisual I (3102G01020)

   Comunicació audiovisual II (3102G01021)

   Cultura contemporània I (3102G01022)

   Cultura contemporània II (3102G01023)

   Teoria de la comunicació I (3102G01026)

   Teoria de la comunicació II (3102G01027)

   Transformacions del món global (3102G01028)

   Discurs i imatge (3102G01029)

   Seminari de Lletres I (3102G01031)

   Seminari de Lletres II (3102G01032)

   Fonaments de geografia (3102G02034)

   Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

   Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

   Geografia regional (3102G02037)

   Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

   Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

   Geografia dels espais litorals (3102G02018)

   Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

   Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

   Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

   Pensament geogràfic (3102G02042)

   Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

   Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

   Geografia de l'aigua (3102G02021)

   Geografia social i cultural (3102G02022)

   Geopolítica (3102G02023)

   Gestió d'espais naturals (3102G02024)

   Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

   Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

   Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

   Riscos ambientals i societat (3102G02028)

   Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

   Les cares del paisatge (3102G02030)

   Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

   Geografia regional del món (3102G02032)

   Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

   Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

   Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

   Història de la filosofia medieval (3102G03020)

   Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

   Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

   Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

   Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

   Metafísica I (3102G03025)

   Metafísica II (3102G03026)

   Teoria del coneixement (3102G03027)

   Filosofia de la ciència (3102G03028)

   Lògica I (3102G03029)

   Lògica II (3102G03030)

   Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

   Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

   Filosofia moral (3102G03033)

   Filosofia política I (3102G03034)

   Filosofia política II (3102G03035)

   Estètica I (3102G03036)

   Estètica II (3102G03037)

   Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

   Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

   Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

   Qüestions disputades I (3102G03041)

   Qüestions disputades II (3102G03042)

   Qüestions disputades III (3102G03043)

   Curs monogràfic I (3102G03044)

   Curs monogràfic II (3102G03045)

   Curs monogràfic III (3102G03046)

   Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

   Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

   Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

   Prehistòria (3102G04018)

   Història medieval (3102G04019)

   Història de Catalunya (3102G04020)

   Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

   Historiografia (3102G04023)

   Art antic I. Proper orient (3102G05018)

   Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

   Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

   Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

   Art del Renaixement (3102G05022)

   Art Barroc (3102G05023)

   Art contemporani I (3102G05024)

   Art contemporani II (3102G05025)

   Teoria de l'art (3102G05026)

   Història de les idees estètiques (3102G05027)

   Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

   Història de la música (3102G05029)

   Història i teoria del cinema (3102G05030)

   La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

   Museologia (3102G05032)

   Músiques del món contemporani (3102G05033)

   Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

   Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

   Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

   Art medieval hispànic (3102G05037)

   Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

   Historiografia i metodologia (3102G05039)

   Tècniques artístiques (3102G05040)

   Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

   Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

   Art i gènere (3102G05043)

   Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

   Art i cinema (3102G05045)

   Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

   Art clàssic: escultura Greco-Romana (3102G05047)

   Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

   Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

   Crítica d'art (3102G05050)

   Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

   Música i arts escèniques (3102G05052)

   Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

   Estètica de la fotografia (3102G05054)

   Difusió del patrimoni (3102G05055)

   La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

   Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

   Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

   Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

   Literatura espanyola (3102G00029)

   Llengua espanyola (3102G00030)

   Llengua italiana (3102G00032)

   Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

   Història antiga (3102G04027)

   Història moderna (3102G04028)

   Història contemporània (3102G04029)

   Història d'Espanya (3102G04030)

   Història de la industrialització (3102G04031)

   Història agrària (3102G04032)

   Demografia històrica (3102G04033)

   Història econòmica del segle XX (3102G04034)

   Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

   Organitzacions patrimonials (3102G04036)

   Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

   Història de les dones (3102G04038)

   Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

   Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

   Art prehistòric (3102G04041)

   Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

   Arqueologia (3102G04043)

   Història social i econòmica (3102G04044)

   Història política i cultural (3102G04045)

   Seminari en humanitats (3102G00036)

   Pràctiques externes (3102G07051)

   Estudi monogràfic (3102G05060)

   Promoció i recepció (3102G05061)

   Cultures artístiques del món (3102G05062)

   Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

   Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

   Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

   Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

   Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

   Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

   Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

   Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

   Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

   Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

   Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

   Literatura i cultura italianes (3102G06064)

   Escriptura creativa (3102G06065)

   Llengua espanyola I (3102G07052) � I (3102G01018)

   ...