UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Pedagogia

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   La formació que s’imparteix en el Grau de Pedagogia està dissenyada per assolir l’objectiu de fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, un especialista capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.
   El Grau de Pedagogia aposta per un model d’excel·lència i d’innovació en el camp metodològic i organitzatiu, i aposta també per obrir la formació als nous camps d’intervenció i de treball propis de la pedagogia, com a forma de facilitar la inserció en un mercat laboral en contínua evolució.
   El pla d’estudis aposta per la interdisciplinarietat, i s’ha dissenyat pensant que els pedagogs han de ser persones amb una formació cultural sòlida i amb capacitat d’integrar els coneixements propis de la seva disciplina, però també els d’altres disciplines pròpies de l’àmbit social i cultural (antropologia, sociologia, economia, història, dret...).
   Els estudis de pedagogia han desenvolupat estructures pròpies de participació democràtica d’alumnes i professors, com a elements de qualitat propis del títol. L’objectiu és fomentar l’esperit crític, el diàleg i la participació directa en el si dels mateixos estudis per tal de fomentar-ne la qualitat, però també per fomentar aquestes qualitats en els pedagogs que es formen a la Universitat de Girona.
   Objectius formatius
   Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació i la formació adreçats a persones al llarg de la seva vida. a més de la capacitació per desenvolupar l’activitat professional en àmbits diversos.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   Temario

   Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

   Pedagogia (3101G05002)

   Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

   Psicologia social (3101G00102)

   Sociologia (3101G00103)

   Pensament contemporani (3101G00105)

   Fonaments d'economia (3101G00107)

   Pedagogia escolar (3101G05011)

   Pedagogia social (3101G05012)

   Pedagogia laboral i orientació (3101G05013)

   Pedagogia cultural i comunicació (3101G05014)

   L'exercici professional de la pedagogia (3101G05015)

   Antropologia (3101G00104)

   Claus històriques del món actual (3101G00106)

   Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

   Bases de la investigació (3101G00109)

   Bases de la investigació en Educació (3101G05086)

   Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

   Història de l'educació i de la pedagogia (3101G05020)

   Política i legislació social i educativa (3101G00110)

   Teories i processos organitzatius (3101G00111)

   Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

   Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

   Pedagogia i integració social (3101G05033)

   L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G05034)

   Pedagogia i formació laboral (3101G05035)

   Història de l'educació a Catalunya (3101G05036)

   Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

   Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

   La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

   Disseny i adaptació del currículum (3101G05040)

   Diagnòstic en educació (3101G05041)

   Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

   Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

   Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G05046)

   Pedagogia del lleure (3101G05047)

   Polítiques del lleure (3101G05048)

   La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

   Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

   La condició juvenil (3101G00123)

   Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

   Cultura, immigració i educació (3101G00125)

   Pedagogia i interculturalitat (3101G05054)

   Gestió local dels serveis educatius (3101G05055)

   Dinamització de les comunitats educatives (3101G05056)

   Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

   Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

   Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

   Models d'orientació (3101G05060)

   Formació de formadors (3101G05061)

   Formació a l'empresa (3101G05062)

   L'orientació professional i l'atenció a la diversitat (3101G05063)

   Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

   Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

   Orientació educativa (3101G05066)

   Tècniques d'inserció sociolaboral (3101G05067)

   Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

   Formació i desenvolupament professional (3101G05069)

   L'orientació per competències (3101G05070)

   Dinamització de grups en educació (3101G05073)

   Direcció i gestió de museus (3101G05074)

   Direcció i gestió d'equipaments esportius (3101G05075)

   Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

   Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

   Pedagogia i mitjans de comunicació social (3101G05078)

   Producció de recursos educatius i culturals (3101G05080)

   Pedagogia i edició (3101G05081)

   La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

   Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

   Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

   Sociologia i economia de l'educació (3101G05022)

   Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

   Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

   Pràcticum (3101G05082)

   Instruments i estratègies d'investigació educativa (3101G05017)

   Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

   Anglès per a professionals de la pedagogia (3101G05027)

   Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

   Presentació de projectes (3101G05029)

   Ètica i deontologia professional (3101G00115)

   Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

   Anglès com a recurs per entendre l'economia de l'educació (3101G05088)

   Treball final de grau (3101G05083)

   Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

   Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

   Pedagogia i integració social (3101G05033)

   L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G05034)

   Pedagogia i formació laboral (3101G05035)

   Història de l'educació a Catalunya (3101G05036)

   Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

   Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

   La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

   Disseny i adaptació del currículum (3101G05040)

   Diagnòstic en educació (3101G05041)

   Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

   Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

   Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G05046)

   Pedagogia del lleure (3101G05047)

   Polítiques del lleure (3101G05048)

   La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

   Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

   La condició juvenil (3101G00123)

   Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

   Cultura, immigració i educació (3101G00125)

   Pedagogia i interculturalitat (3101G05054)

   Gestió local dels serveis educatius (3101G05055)

   Dinamització de les comunitats educatives (3101G05056)

   Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

   Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

   Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

   Models d'orientació (3101G05060)

   Formació de formadors (3101G05061)

   Formació a l'empresa (3101G05062)

   L'orientació professional i l'atenció a la diversitat (3101G05063)

   Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

   Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

   Orientació educativa (3101G05066)

   Tècniques d'inserció sociolaboral (3101G05067)

   Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

   Formació i desenvolupament professional (3101G05069)

   L'orientació per competències (3101G05070)

   Dinamització de grups en educació (3101G05073)

   Direcció i gestió de museus (3101G05074)

   Direcció i gestió d'equipaments esportius (3101G05075)

   Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

   Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

   Pedagogia i mitjans de comunicació social (3101G05078)

   Producció de recursos educatius i culturals (3101G05080)

   Pedagogia i edició (3101G05081)

   La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

   Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)