EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Hixiene Alimentaria para manipuladores de alimentos

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
En Lugo

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Lugar Lugo
Inicio Fechas a elegir
  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. te presenta el siguiente curso con el que podrás formarte y desarrollarte en tu carrera profesional. No dejes escapar la oportunidad de estudiar en un centro como Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. con el que podrás alcanzar todos tus propósitos laborales.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Lugo
27003, Lugo, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Lugo
27003, Lugo, España
Ver mapa

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Contaminación
Desinfección
Manipulador de alimentos
Higiene

Temario

Área Calidad Modalidade Mixta Data de Comezo 15-03-2008 Data de Remate 15-04-2008 Provincia Lugo Localidade LUGO Direccion Total Horas Lectivas 30 Horarios Horario: A sesión presencial terá lugar o sabado 15 de marzo de 10:00 a 13:00 O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e o módulo de formación para a igualdade que se leva a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo xeral:

O obxectivo xeral da presente acción formativa é formar ós traballadores en todos os aspectos relativos ás normas de hixiene alimentaria de xeito que se cumpran as normas establecidas a tal efecto. Este curso debe perimitir o desenvolvemento de capacidades e habilidades para o desempeño destas tarefas
Obxectivos específicos:

-Coñecer os prinicpios fundamentais de conservación dos alimentos
-Coñecer a normativa sanitaria que afecta ó posto de manipulador de alimentos
-Coñecer os procedementos e métodos de manipulación de alimentos ligados ineludiblemente á hixiene
-Coñecer as formas de transmisión das enfermidades polos alimentos

Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar aos participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas poden facer á sociedade.
-Analizar a situación para identificar as barreiras da igualdade de oportunidades.


Programa Módulo 1. Os alimentos. A alimentación. Nutrición. A cadea alimentaria
-Introducción. Antecedentes históricos
-Diferencias entre alimentación e nutrición
-A composición dos alimentos
-As funcións dos alimentos
-A cadea alimentaria
-Necesidades de determinados grupos de población
-Os consumidores
-Os aditivos
-O etiquetado
-A trazabilidade
Módulo 2. A alteración dos alimentos
-Alteración. Deterioro e contaminación
-A contaminación dos alimentos. Tipos de contaminación
-Factores que determinan a alteración dos alimentos
-Enfermidades de transmisión alimentaria máis frecuentes
Módulo 3. Métodos de Conservación dos Alimentos
-Breve historia da conservación dos alimentos
-Principais métodos de conservación dos alimentos
-Técnicas de envasado
Módulo 4. Higiene e Manipulación de Alimentos
-Hixiene e manipulación. Coñecementos previos fundamentais
-Boas prácticas de higiene e manipulación
-Limpeza e desinfección
-Recomendacións xerais
-Instalacións
-Frecuencia
-Productos, materiais e equipos
-Suministro de auga
-A loita contra as pragas. Desinfección e desratización
-Desinfección
-Desratización
-Tratamento do lixo e desperdicios
-Importancia dunha correcta manipulación na cadea productiva
-Almacenamento de alimentos
Módulo 5. A calidade nunca empresa alimentaria. Seguridade Alimentaria. Sistemas de Control
-Definición de calidade
-Sistemas de calidade nunha empresa alimentaria
-Seguridade e hixiene no traballo
-O código alimentario
-Seguridade alimentaria. Organismos de control

MÓDULOS
(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias